Akademik Seminerler

Akademik Seminerler

8

HAZİRAN

2018

Akademik Seminer: "Çok Hollü Yerleşim Düzenleme Probleminin Modellenmesi ve Analizi", Dr. Öğr. Üyesi Nureddin Kırkavak

Merkez Kampüs, L-208

10:00

Dr. Öğr. Üyesi Nureddin Kırkavak photo

15

MAYIS

2018

Akademik Seminer: "PROMETHEE Yöntemini Beklenti Teorisi ile Uyumlandıran Bütünleşik Bir Yaklaşım", Doç. Dr. Orhan Karasakal

Merkez Kampüs, L-208

10:20

Doç. Dr. M. Alp Ertem photo

8

MAYIS

2018

Akademik Seminer: "İstanbul İçi Deniz Taşımacılığı ile İntermodal İnsani Yardım Lojistiği", Doç. Dr. M. Alp Ertem

Merkez Kampüs, L-208

10:30

Doç. Dr. M. Alp Ertem photo

10

NİSAN

2018

Akademik Seminer: "Çok Ölçütlü Karar Verme Problemlerinde Deney Tasarımı-TOPSİS Tümleşik Yönteminin Kullanılması", Doç. Dr. Yusuf Tansel İç, Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Merkez Kampüs, M-A10

10:00

Doç. Dr. Yusuf Tansel İç photo

5

NİSAN

2018

Akademik Seminer: "Turkish Red Crescent's Blood Collection and Blood Products Distribution Logistics Network Design", Dr. Öğr. Üyesi Benhür Satır

Merkez Kampüs, M-A10

12:20

Dr. Öğr. Üyesi Benhür Satır photo

15

ARALIK

2017

Akademik Seminer: "Optimal Decision Rules for Product Recalls", Doç. Dr. Ali Devin Sezer, ODTÜ, Uygulamalı Matematik Enstitüsü

Merkez Kampüs, M-A10

14:20

1

ARALIK

2017

Akademik Seminer: "Impact Assessment Based Sectoral Balancing in Public R&D Project Portfolio Selection Problem", Doç. Dr. Sinan Gürel, ODTÜ, Endüstri Mühendisliği Bölümü

Merkez Kampüs, M-A10

13:30

Doç. Dr. Sinan Gürel photo

17

KASIM

2017

Akademik Seminer: "Green Weber Problem and Its Extensions", Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Tural, ODTÜ, Endüstri Mühendisliği Bölümü

Merkez Kampüs, M-A10

14:20

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Tural photo

3

KASIM

2017

Akademik Seminer: "R&D Management and Capability Maturity Model Integration (CMMI)", Dr. C. Öcal Fidanboy, Fidanboy Danışmanlık

Merkez Kampüs, M-A10

14:30

Dr. C. Öcal Fidanboy photo

13

EKİM

2017

Akademik Seminer: "Planning Accumulated Employee Vacations under Varying Workload and Contractual Restrictions", Yrd. Doç. Dr. Ayyüce Aydemir Karadağ

Merkez Kampüs, M-A10

14:30

13

EKİM

2017

Akademik Seminer: "Optimizing Healthcare Facility Locations to Intervene a Fast-Spreading Epidemic", Yrd. Doç. Dr. Gonca Yıldırım

Merkez Kampüs, M-A10

13:20

6

EKİM

2017

Akademik Seminer: "Maintenance Policies for a Deteriorating System Subject to Non-Self-Announcing Failures", Yrd. Doç. Dr. Salih Tekin, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Merkez Kampüs, M-A10

14:20

Yrd. Doç. Dr. Salih Tekin photo

29

AĞUSTOS

2017

Akademik Seminer: "Analyzing the Benefits of Optimal Dispatching in Shipment Consolidation", Yrd. Doç. Dr. Benhür Satır

Merkez Kampüs, M-A10

13:30

İLETİŞİM
Adres: