Akademik Seminerler

Akademik Seminerler

24

MAYIS

2019

Akademik Seminer: "Target classification using heterogeneous sensor data", Doç. Dr. Orhan Karasakal

Merkez Kampüs, L-208

13:30

10

MAYIS

2019

Akademik Seminer: "İnsani Yardım Lojistiği için Konteyner Deposu Tasarımı", Doç. Dr. M. Alp Ertem

Merkez Kampüs, L-208

13:30

Doç. Dr. M. Alp Ertem photo

12

NİSAN

2019

Akademik Seminer: "Heterojen Eşzamanlı Topla-Dağıt Araç Rotalama Problemi için Matematiksel Model Tabanlı Sezgisel Bir Algoritma", Dr. Öğr. Üyesi Barış Keçeci, Başkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

Merkez Kampüs, L-208

13:30

Dr. Barış Keçeci photo

22

MART

2019

Akademik Seminer: "Heuristic and Exact Approaches for Biobjective UAV Route Planning", Dr. Öğr. Üyesi Diclehan Tezcaner Öztürk, Hacettepe Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

Merkez Kampüs, L-208

13:30

Dr. Diclehan Tezcaner Ozturk photo

8

MART

2019

Akademik Seminer: "Sustainability and Apparel Supply Chains: Who Pays the Price for Fast Fashion?", Prof. Dr. M. Ali Ülkü, Dalhousie University, Rowe School of Business

Merkez Kampüs, L-208

14:00

Dr. M. Ali Ulku photo

15

ŞUBAT

2019

Akademik Seminer: "A Physical Ergonomic Compatibility Analysis of the Classroom Furniture", Dr. Öğr. Üyesi Benhür Satır

Merkez Kampüs, L-408

13:30

Dr. Benhur Satir photo

20

KASIM

2018

Akademik Seminer: "Nonlinear Mixed Integer Programming Models and Algorithms for Fair and Efficient Large-Scale Evacuation Planning", Dr. Öğr. Üyesi Vedat Bayram, TED Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

Merkez Kampüs, L-208

10:45

Dr. Vedat Bayram photo

23

EKİM

2018

Akademik Seminer: "Bütünleşik Tedarik Zinciri Ağında Tesis Yeri Seçimi Problemi için Bulanık Çok Amaçlı Programlama Modeline Sezgisel Bir Yaklaşım: Tavlama Benzetimi Algoritması", Dr. Hüseyin Ali Sarıkaya

Merkez Kampüs, L-208

10:45

Dr. Hüseyin Ali Sarıkaya photo

16

EKİM

2018

Akademik Seminer: "Loading and Routing Optimization System for a Local Market Chain", Dr. Öğr. Üyesi Benhür Satır

Merkez Kampüs, H-125

10:45

Dr. Öğr. Üyesi Benhür Satır photo
İLETİŞİM
Adres: