Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi

Hale Akkocaoğlu Çatmakaş fotoğraf
Hale Akkocaoğlu Çatmakaş, Öğr. Gör.

Akademik Dereceler
Doktora Öğrencisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans, Çankaya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2014
Lisans, Çankaya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2010
Lisans, Çankaya Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2010

Ofis: L-321
Telefon: (312) 233 1362


Akademik İlgi Alanları

Çizelgeleme, üretim planlama.

Yüksek Lisans Tezi

  • A new customer order scheduling problem on a single machine with job setup times.
İLETİŞİM
Adres: