Cankaya University Main
 
 
     
 
Öğrencilerimiz
Lisans Öğrencileri
  Öğretim Programı
  Önkoşul Tabloları
  Zorunlu Dersler
  Seçmeli Dersler
  Servis Dersleri
  Stajlar
  Çift Anadal ve Yandal
  İntibak Programları
  Karşılaştırma Tabloları
Yüksek Lisans Öğrencileri
  » Öğretim Programı
  Ders Tanımları
Akademik Takvim
Duyurular
Derslerin İnternet Sayfaları
Endüstri Mühendisliği Topluluğu
Şeref Sözü
Dilekçeler/Formlar

Yüksek Lisans Öğretim Programı

Yüksek Lisans programımız "Tezli" ve "Tezsiz" olarak iki opsiyonludur.

  • Tezli opsiyonda toplam en az 21 kredi ders yükü (7 adet kredili ders), kredisiz IE 590 Yüksek Lisans Semineri (Graduate Seminar) dersi, kredisiz RME 500 Araştırma Yöntemleri ve Etik dersi ve kredisiz IE 599 Yüksek Lisans Tezinin (Master's Thesis) başarı ile tamamlanması gerekir. Bu opsiyondaki her yüksek lisans öğrencisi, öğrenime başladığı ilk dönemde olmamak kaydı ile kredisiz IE 590 Yüksek Lisans Semineri (Graduate Seminar) dersine bir kez, tez çalışmalarına başladığı dönemden itibaren her dönemde IE 591 Özel Çalışmalar (Special Studies) dersine kayıt yaptırmak zorundadır. IE 591 dersinin kredisi, yukarıda belirtilen toplam 21 kredilik ders yükü içinde değerlendirilmez.

  • Tezsiz opsiyonda toplam en az 30 kredi ders yükü (10 adet kredili ders), kredisiz RME 500 Araştırma Yöntemleri ve Etik ve IE 592 Yüksek Lisans Projesi (Graduate Project) derslerinin başarı ile tamamlanması gerekir.

Zorunlu Dersler (Tezli Opsiyon)
Kod Ders Adı Kredi AKTS
IE 501 Doğrusal Optimizasyon Yöntemleri (3 0 3) 7.5
IE 502 Stokastik Süreçler (3 0 3) 7.5
IE 590 Yüksek Lisans Semineri Kredisiz 7.5
IE 591 Özel Çalışmalar (0 4 0) 7.5
IE 599 Yüksek Lisans Tezi Kredisiz 22.5
RME 500 Araştırma Yöntemleri ve Etik Kredisiz 7.5

Zorunlu Dersler (Tezsiz Opsiyon)
Kod Ders Adı Kredi AKTS
IE 501 Doğrusal Optimizasyon Yöntemleri (3 0 3) 7.5
IE 592 Yüksek Lisans Projesi Kredisiz 15
RME 500 Araştırma Yöntemleri ve Etik Kredisiz 7.5

Seçmeli Dersler* (Her iki Opsiyon)
Kod Ders Adı Kredi AKTS
IE 505 Üretim Planlama ve Çizelgeleme (3 0 3) 7.5
IE 507 Doğrusal Olmayan Optimizasyon Yöntemleri (3 0 3) 7.5
IE 508 Çizge Kuramı ve Uygulamaları (3 0 3) 7.5
IE 509 Kuyruk Teorisi (3 0 3) 7.5
IE 510 Kalite Yönetimi (3 0 3) 7.5
IE 511 Kesikli Optimizasyon Yöntemleri (3 0 3) 7.5
IE 512 Karar Analizi (3 0 3) 7.5
IE 513 Envanter Teorisi (3 0 3) 7.5
IE 514 İmalat Sistemlerinde Çizelgeleme (3 0 3) 7.5
IE 519 İnsani Yardım Lojistiği (3 0 3) 7.5
IE 527 Benzetim Modelleme ve Analizi (3 0 3) 7.5
IE 551 Çok Kriterli Karar Verme (3 0 3) 7.5
IE 552 Sezgisel Eniyileme Yöntemleri (3 0 3) 7.5
IE 555 Lojistik Mühendisliği (3 0 3) 7.5
IE 560 Tedarik Zinciri Yönetimi (3 0 3) 7.5
IE 574 İleri Düzey Proje Çizelgeleme (3 0 3) 7.5

* Yukarıdaki seçmeli derslere ek olarak, Lisansüstü Danışmanının ve Anabilim Dalı Başkanının onayları ile, Fen Bilimleri Enstitümüzde programı olan diğer bölümlerden de dersler alınabilir. Bunlar da yine seçmeli dersler olarak sayılacaktır. Ancak, bu türden alınmış derslerin en çok 6 kredisi ilgili Lisansüstü öğrencisinin programında değerlendirilebilir.


 
 
© Her hakkı Ç.U. Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne aittir.
Çankaya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
Yukarıyurtçu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No:4, 06790, Etimesgut, Ankara
Son Güncellenme Tarihi: 26.03.2018
Telefon: (312) 233 1360 · Faks: (312) 233 1026
Eposta: