Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi

Ahmet Kabarcık fotoğraf
Ahmet Kabarcık, Öğr. Gör. Dr.

Akademik Dereceler
Doktora, Kara Harp Okulu, Harekat Araştırması, 2013
Y. Lisans, Çankaya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2006
Lisans, Çankaya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2002

Ofis: L-304
Telefon: (312) 233 1373


Akademik İlgi Alanları

Ağ optimizasyonu ve güvenliği, optimal veri tabanı tasarımı ve veri tabanı yönetimi, kurumsal kaynak planlama, nesne tabanlı programlama, bilgisayar destekli teknik resim.

Akademik Dergilerde Yayınlar

  • KABARCIK, A., Kandiller, L., & Aygüneş. H. (2012). Ağların hareketli yol kesici tarafından en kısa güzergah kullanılarak kesilmesi, Savunma Bilimleri Dergisi, 11(1), 223-237.

Konferans Makaleleri

  • KABARCIK, A., Kandiller, L., & Aygüneş. H. (2012). Ağların hareketliyol kesici tarafından en kısa güzergah kullanılarak kesilmesi. 4. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı Bildiriler Kitabı, ODTÜ, Ankara, 14-15 Haziran 2011 (pp. 134-145).

Konferans Özetleri

  • KABARCIK, A., Kandiller, L., & Aygüneş. H. (2013). Network interdiction by dynamic interdictor using shortest path. Proceedings of the EURO-INFORMS Conference on Operational Research, Rome, 7.
İLETİŞİM
Adres: