Öğretim Üyesi

Öğretim Üyesi

Ayyüce Aydemir Karadağ fotoğraf
Ayyüce Aydemir Karadağ, Dr. Öğr. Üyesi

Akademik Dereceler
Doktora, Gazi Universitesi, Endüstri Mühendisliği, 2012
Y. Lisans, Başkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2008
Lisans, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2005

Ofis: L-305
Telefon: (312) 233 1365


Akademik İlgi Alanları

Optimizasyon, matematiksel modelleme, çizelgeleme, kombinatorik optimizasyon, sezgisel yöntemler, tehlikeli materyal lojistiği.

Akademik Dergilerde Yayınlar

  • AYDEMIR-KARADAG, A., Turkbey, O. (2013). Multi-objective optimization of stochastic disassembly line balancing with station paralleling, Computers & Industrial Engineering, 19(3), 413-425.
  • AYDEMIR-KARADAG, A., Dengiz, B., Bolat, A. (2013). Crew Pairing Optimization Based on Hybrid Approaches, Computers & Industrial Engineering, 65(1), 87-96.

Konferans Makaleleri

  • AYDEMIR-KARADAG, A., Dengiz, B. (2010). A hybrid approach of heuristic and exact method for airline crew pairing problem, Proceedings of the 40th International Conference on Computers and Industrial Engineering (pp. 1-6).
  • AYDEMIR-KARADAG, A., Yilmaz, Z., Erol, S (2015). Finding the locations of logistic depots for disaster relief operations using GIS: The Case Study of Erzincan, Turkey, XIII. International Logistics and Supply Chain Congress (pp. 263-271).
  • AYDEMIR-KARADAG, A., Turkbey, O. (2011). Demontaj hattı dengeleme problemi: Hedef programlama ve bulanık hedef programlama modelleri, UAS 2011 XI. Ulusal Üretim Arastirmalari Sempozyumu (sayfa 775-784).

Konferans Özetleri

  • Yilmaz, Z., AYDEMIR-KARADAG, A., Erol, S. (2015). Afet yönetiminde CBS temelli en kısa güzergâh seçimi: Erzincan ilinde bir uygulama [Özet]. YA/EM 2015 XXXV. Ulusal Kongresi, 128.
  • AYDEMIR-KARADAG, A., Turkbey, O. (2012). Genetik Algoritma ile çok amaçlı stoksatik demontaj hattı dengeleme [Özet]. YA/EM 2012 XXXII. Ulusal Kongresi, 48.
  • AYDEMIR-KARADAG, A., Çakir, B., Iç, Y.T., Dengiz, B. (2011). Benzetim eniyilemesi ile bir işletmede sistem tasarımı [Özet]. YA/EM 2011 XXXI. Ulusal Kongresi, 25.
  • AYDEMIR-KARADAG, A., Dengiz, B., Havayolu ekip eşleme problemi: Genetik ve karma algoritmalar [Özet]. YA/EM 2009 XXVIIII. Ulusal Kongresi, 107.
İLETİŞİM
Adres: