Bölüm Kadromuz

Bölüm Kadromuz

Öğretim Üyeleri

Ferda Can Çetinkaya fotoğraf
Ferda Can Çetinkaya, Prof. Dr. (Bölüm Başkanı)

Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1996

Ofis: L-301
Telefon: (312) 233 1361
Eposta:
Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE408 (Koordinatör), IE474, MAN628

Akademik İlgi Alanları
Makine çizelgelemesi (kafile bölme ve kaydırma problemleri), proje çizelgeleme ve denetimi, teknoloji yönetimi (kümelendirme), lojistik sistemler (insani yardım, ortak satın alma).

M. Alp Ertem photo
M. Alp Ertem, Doç. Dr.

Doktora, University of Arkansas, 2008

Ofis: L-319
Telefon: (312) 233 1367
Eposta:
Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE326, IE364, IE408

Akademik İlgi Alanları
İnsani yardım lojistiği, intermodal yük taşımacılığında yöneylem araştırması uygulamaları, tedarik zinciri yönetimi, büyük veri analizi ve kalite yönetim sistemleri.

Orhan Karasakal photo
Orhan Karasakal, Doç. Dr.

Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2004

Ofis: L-306
Telefon: (312) 233 1374
Eposta:
Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE327, IE408, IE512

Akademik İlgi Alanları
Optimizasyon ve uygulamaları, çok kriterli karar verme, karar destek sistemleri, sistem modellemesi ve analizi.

Haluk Aygüneş photo
Haluk Aygüneş, Dr. Öğr. Üyesi

Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2003

Ofis: L-309
Telefon: (312) 233 1366
Eposta:
Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE228, IE408, IE509

Akademik İlgi Alanları
Optimizasyon, askeri yöneylem araştırması, ağ bağlantısını kesme, tesis yer seçimi ve araç rotalama, insani lojistik ve afet yardımı.

Ayyüce Aydemir Karadağ photo
Ayyüce Aydemir Karadağ, Dr. Öğr. Üyesi

Doktora, Gazi Üniversitesi, 2012

Ofis: L-305
Telefon: (312) 233 1365
Eposta:
Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE345, IE366, IE408

Akademik İlgi Alanları
Optimizasyon, matematiksel modelleme, çizelgeleme, kombinatorik optimizasyon, sezgisel yöntemler, tehlikeli materyal lojistiği.

Nureddin Kırkavak photo
Nureddin Kırkavak, Dr. Öğr. Üyesi

Doktora, Bilkent Üniversitesi, 1995

Ofis: L-318
Telefon: (312) 233 1376
Eposta:
Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE200, IE300, IE302, IE345, IE408, MAN206

Akademik İlgi Alanları
Üretim sistemlerinin performans değerlendirmesi, sezgi ötesi yöntemler, bulanık doğrusal regresyon, hareketli tesisler için yer seçimi, hücre biçimleme problemi, çok amaçlı tedarikçi seçim problemi.

Hakan Özaktaş photo
Hakan Özaktaş, Dr. Öğr. Üyesi (Böl. Başkan Yardımcısı)

Doktora, Bilkent Üniversitesi, 1998

Ofis: L-323
Telefon: (312) 233 1377
Eposta:
Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE101, IE408, IE469, IE481

Akademik İlgi Alanları
Mühendislik etiği: problem ve çatışmaları çözümlemek için karar verme araçları, doğrusal ve konveks programlama, izdüşüm ve altgradyan algoritmaları, olurluluk ve optimizasyon için yer tayin etme yöntemleri, ayrık görüntü rekonstrüksiyonu ve restorasyonu teknikleri.

Benhür Satır photo
Benhür Satır, Dr. Öğr. Üyesi

Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2010

Ofis: L-307
Telefon: (312) 233 1368
Eposta:
Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE202, IE334, IE408

Akademik İlgi Alanları
Optimizasyon, kombinatorik optimizasyon, tedarikçi zinciri optimizasyonu ve yönetim modelleri, çizelgeleme, sezgi ötesi yöntemler, matematiksel modelleme, envanter denetim sistemleri, lojistik, karar destek sistemleri, teknoloji politikaları, mikro ekonomi, oyun teorisi uygulamaları, zirai ekonomiler.

Gonca Yıldırım photo
Gonca Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi

Doktora, University of Florida, 2012

Ofis: L-320
Telefon: (312) 233 1369
Eposta:
Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE232, IE408, IE502

Akademik İlgi Alanları
Tedarik zinciri optimizasyonu, stok planlama ve kontrolü, doğrusal olmayan optimizasyon, sayısal optimizasyon, matematiksel modelleme.


Kısmi Zamanlı Öğretim Elemanları
Ozen Ergezer photo
Özen Ergezer, Öğr. Elm. (Kısmi Zamanlı)

Y. Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2008

Ofis:
Telefon:
Eposta:
Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE465

M. Nadir Erhan photo
Mehmet Nadir Erhan, Öğr. Elm. (Kısmi Zamanlı)

Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1985

Ofis:
Telefon:
Eposta:
Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE428

Akademik İlgi Alanları
Sistem kuramı, tasarım kuramı, tedarik zincirleri yönetimi, kurumsal mimari, kurumsal performans yönetimi, stratejik planlama, iş süreçleri yönetimi, toplam kalite yönetimi, kurumsal kaynak planlaması, yönetim bilişim sistemleri, sağlık bilişimi, sağlık yönetim sistemleri, sağlık ekonomisi, kamu yönetim sistemleri, teknoloji yönetimi.

C. Öcal Fidanboy photo
C. Öcal Fidanboy, Öğr. Elm. Dr. (Kısmi Zamanlı)

Doktora, Başkent Üniversitesi, 2016

Ofis:
Telefon:
Eposta: ocalfidanboy@cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE510

Akademik İlgi Alanları
Stratejik yönetim, yönetim organizasyon, yazılım kalite ve süreç yönetimi, organizasyonel davranış, yazılım proje yönetimi, Ar-Ge yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, yazılım kalite güvencesi, yazılım konfigürasyon yönetimi, yazılım süreç iyileştirme.

F. Turan photo
Fulya Turan, Öğr. Elm. Dr. (Kısmi Zamanlı)

Doktora, Hacettepe Üniversitesi, 2017

Ofis:
Telefon:
Eposta:
Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE463

Akademik İlgi Alanları
Geleceğin yenilikçi işletme ortamı; mühendislik, sanat ve kültür alanlarında disiplinler arası sinerji; 21. yy sanat ve kültür ilişkisi.


Öğretim Görevlileri
Ahmet Kabarcık photo
Ahmet Kabarcık, Öğr. Gör. Dr.

Doktora, Kara Harp Okulu, 2013

Ofis: L-304
Telefon: (312) 233 1373
Eposta:
Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE230, IE408, IE446

Akademik İlgi Alanları
Ağ optimizasyonu ve güvenliği, optimal veri tabanı tasarımı ve veri tabanı yönetimi, kurumsal kaynak planlama, nesne tabanlı programlama, bilgisayar destekli teknik resim.

Hale Akkocaoğlu Çatmakaş photo
Hale Akkocaoğlu Çatmakaş, Öğr. Gör.

Doktora Öğrencisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ofis: L-321
Telefon: (312) 233 1362
Eposta:
Haftalık Çizelge

Asistanlık Yaptığı Dersler
IE230, IE302, IE326, IE474

Akademik İlgi Alanları
Çizelgeleme, üretim planlama.

Funda Güner photo
Funda Güner, Öğr. Gör. Dr.

Doktora, Gazi Üniversitesi, 2019

Ofis: L-310
Telefon: (312) 233 1359
Eposta:
Haftalık Çizelge

Asistanlık Yaptığı Dersler
IE101, IE202, IE327, IE345, IE366

Akademik İlgi Alanları
Montaj hattı dengeleme, çizelgeleme, üretim planlama.

Hasan Kavlak photo
Hasan Kavlak, Öğr. Gör.

Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi

Ofis: L-321
Telefon: (312) 233 1362
Eposta:
Haftalık Çizelge

Asistanlık Yaptığı Dersler
IE200, IE300, IE232, IE364, IE408, IE446, IE469

Akademik İlgi Alanları
İnsani yardım lojistiği, Intermodel taşımacılık, araç rotalama, matematiksel modelleme.

Araştırma Görevlileri
Simge Yozgat photo
Simge Yozgat, Araş. Gör.

Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi

Ofis: L-322
Telefon: (312) 233 1371
Eposta:
Haftalık Çizelge

Asistanlık Yaptığı Dersler
IE218, IE228, IE334, IE463, IE481

Akademik İlgi Alanları
Yöneylem araştırması, program tasarımı.

Bölüm Sekreteri
Dept. Secretary photo
Z. Eda Gürlek, Bölüm Sekreteri

M.S., Başkent Üniversitesi, 2012


Ofis: L-302
Telefon: (312) 233 1360
Eposta:

İLETİŞİM
Adres: