Cankaya University Main
 
 
     
 
Tam Zamanlı Kadro
Yarı Zamanlı Kadro
Araştırma Görevlileri/Uzmanlar
Bölüm Sekreteri
Bölüm ve Fakülte Görevleri

 

Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri/Görevlileri
 
  Ferda Can ÇETİNKAYA, Doç. Dr.
Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1996
(Bölüm Başkanı)

Ofis: L - 301
Telefon: 233 1361
Eposta: | Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE 406
IE 408 (Coordinator)
Akademik İlgi Alanları

Makine çizelgelemesi (kafile bölme ve kaydırma problemleri), proje çizelgeleme ve denetimi, teknoloji yönetimi (kümelendirme), lojistik sistemler (insani yardım, ortak satınalma).

 

  Haluk AYGÜNEŞ, Yrd. Doç. Dr.
Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2003

Ofis: L - 309
Telefon: 233 1366
Eposta: | Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE 227
IE 334
IE 408
IE 424
Akademik İlgi Alanları

Optimizasyon, askeri yöneylem araştırması, ağ bağlantısını kesme, araç rotalama, yer seçimi problemleri, insani lojistik ve afet yardımı, rassal süreçler.

 

  M. Alp ERTEM, Yrd. Doç. Dr.
Doktora, University of Arkansas, 2008

Ofis: L - 319
Telefon: 233 1367
Eposta: | Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE 326
IE 364
IE 408
IE 499
Akademik İlgi Alanları

İnsani yardım lojistiği, intermodal yük taşımacılığında yöneylem araştırması uygulamaları, sürdürülebilir ulaştırma modelleri, kamu satın alma modelleri, satın alma ihaleleri.

 

  Ayyüce AYDEMİR KARADAĞ, Yrd. Doç. Dr.
Doktora, Gazi Üniversitesi, 2012

Ofis: L - 305
Telefon: 233 1365
Eposta: | Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE 366
IE 408
IE 552
Akademik İlgi Alanları

Optimizasyon, matematiksel modelleme, çizelgeleme, kombinatorik optimizasyon, sezgisel yöntemler, tehlikeli materyal lojistigi.

 

  Nureddin KIRKAVAK, Yrd. Doç. Dr.
Doktora, Bilkent Üniversitesi, 1995

Ofis: L - 318
Telefon: 233 1376
Eposta: | Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE 200, IE 300
IE 302
IE 327
IE 345
IE 408
Akademik İlgi Alanları

Üretim sistemlerinin performans değerlendirmesi, sezgi ötesi yöntemler, bulanık doğrusal regresyon, hareketli tesisler için yer seçimi, hücre biçimleme problemi, çok amaçlı tedarikçi seçim problemi.

 

  Hakan ÖZAKTAŞ, Yrd. Doç. Dr.
Doktora, Bilkent Üniversitesi, 1998
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Ofis: L - 323
Telefon: 233 1377
Eposta: | Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE 101
IE 365
IE 408
IE 507
Akademik İlgi Alanları

Mühendislik etiği: problem ve çatışmaları çözümlemek için karar verme araçları, doğrusal ve konveks programlama, izdüşüm ve altgradyan algoritmaları, olurluluk ve optimizasyon için yer tayin etme yöntemleri, ayrık görüntü rekonstrüksiyonu ve restorasyonu teknikleri.

 

  Benhür SATIR, Yrd. Doç. Dr.
Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2010

Ofis: L - 307
Telefon: 233 1368
Eposta: | Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE 202
IE 408
IE 502
Akademik İlgi Alanları

Optimizasyon, kombinatorik optimizasyon, tedarikçi zinciri optimizasyonu ve yönetim modelleri, çizelgeleme, sezgi ötesi yöntemler, matematiksel modelleme, envanter denetim sistemleri, lojistik, karar destek sistemleri, teknoloji politikaları, mikro ekonomi, oyun teorisi uygulamaları, zirai ekonomiler.

 

  Gonca YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr.
Doktora, University of Florida, 2012

Ofis: L - 320
Telefon: 233 1369
Eposta: | Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE 227
IE 232
IE 408
Akademik İlgi Alanları

Tedarik zinciri optimizasyonu, stok planlama ve kontrolü, doğrusal olmayan optimizasyon, sayısal optimizasyon, matematiksel modelleme.

 

  Ahmet KABARCIK, Öğr. Gör. Dr.
Doktora, Kara Harp Okulu, 2013

Ofis: L - 304
Telefon: 233 1373
Eposta: | Haftalık Çizelge

Verdiği Dersler
IE 117
IE 218
IE 408
IE 446
Akademik İlgi Alanları

Ağ optimizasyonu ve güvenliği, optimal veri tabanı tasarımı ve veritabanı yönetimi, kurumsal kaynak planlama, nesne tabanlı programlama, bilgisayar destekli teknik resim.

 

Araştırma Görevlileri/Uzmanlar
 
  Derya AKBULUT, Uzman
Doktora Öğrencisi, ODTÜ

Ofis: L - 310
Telefon: 233 1359
Eposta:
Haftalık Çizelge

Asistanlık Yaptığı Dersler
IE 302
IE 326
IE 327
IE 458
  Hale AKKOCAOĞLU, Uzman
Doktora Öğrencisi, ODTÜ

Ofis: L - 321
Telefon: 233 1362
Eposta:
Haftalık Çizelge

Asistanlık Yaptığı Dersler
IE 202
IE 227
IE 424

 

  Funda GÜNER, Uzman
Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi

Ofis: L - 324
Telefon: 233 1375
Eposta:
Haftalık Çizelge

Asistanlık Yaptığı Dersler
IE 101
IE 117
IE 366
ME 113
  Hasan KAVLAK, Uzman
Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi

Ofis: L - 321
Telefon: 233 1362
Eposta:
Haftalık Çizelge

Asistanlık Yaptığı Dersler
IE 200, IE 300
IE 232
IE 345
IE 364
IE 406

 

  Atıl KURT, Uzman
Doktora Öğrencisi, ODTÜ

Ofis: L - 322
Telefon: 233 1371
Eposta:
Haftalık Çizelge

Asistanlık Yaptığı Dersler
IE 333
IE 334
IE 365
IE 446
  Simge YOZGAT, Araş. Gör.
Yüksek Lisans Öğrencisi, Çankaya Üniversitesi

Ofis: L - 322
Telefon: (+90312) 233 1371
Eposta:

Haftalık Çizelge

Asistanlık Yaptığı Dersler
IE 218
IE 228
IE 230
ME 113

 

Bölüm Sekreteri
 
  Bilim KİPER


Ofis: L - 302
Telefon: 233 1360
Eposta:
 

 

 
 
© Her hakkı Ç.U. Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne aittir.
Çankaya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
Yukarıyurtçu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No:4, 06790, Etimesgut, Ankara
Son Güncellenme Tarihi: 10.04.2017
Telefon: (312) 233 1360 · Faks: (312) 233 1026
Eposta: