Cankaya University Main
 
 
     
 
Tam Zamanlı Kadro
Yarı Zamanlı Kadro
Araştırma Görevlileri/Uzmanlar
Bölüm Sekreteri
Bölüm ve Fakülte Görevleri

 

Öğretim Üyesi
 
  Haluk AYGÜNEŞ, Yrd. Doç. Dr.

Akademik Dereceler
Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yöneylem Araştırması, 2003
Y. Lisans, Naval Postgraduate School, Monterey, California, Makina Mühendisliği, 1994
Lisans, Kara Harp Okulu, Endüstri Mühendisliği, 1987

Ofis: L - 309
Telefon: 233 1366
Eposta: | Haftalık Çizelge
 
Akademik İlgi Alanları
 • Optimizasyon

 • Askeri yöneylem araştırması

 • Ağ bağlantısını kesme

 • Tesis yer seçimi ve araç rotalama

 • İnsani lojistik ve afet yardımı

Verdiği Dersler
Seçme Yayınlar

Akademik Dergilerde Yayınlar

 • Özkapıcı D.B., Ertem M.A. & Aygüneş H., “Intermodal Humanitarian Logistics Model Based on Maritime Transportation in Istanbul”, Natural Hazards, Volume 83, Number 1, pp. 345-364, 2016.

 • Tanergüçlü, T., Maraş, H., Gencer, C., & AYGÜNEŞ, H. (2012). A decision support system for locating weapon and radar positions in stationary point air defense. Information Systems Frontiers, 4(2), 423-444.

 • Kabarcık, A., Kandiller, L., & AYGÜNEŞ, H., (2012). Ağların hareketli yol kesici tarafından en kısa güzergah kullanılarak kesilmesi, Savunma Bilimleri Dergisi, 11(1), 223-237.

 • AYGÜNEŞ, H. (2008). Kırsal bölgelerde askeri birliklerin konuşlandırılmasında yer seçimi modellerinin kullanılması. Savunma Bilimleri Dergisi, 7(1), 93-112.

 • Binay, H. S., AYGÜNEŞ, H. & Soylu, M. Y. (2006). Harbiyelilerin bilimsel dallara ayrılmasında matematiksel model yaklaşımı. Savunma Bilimleri Dergisi, 5(2), 100-120.

 • Kwon, Y. W., & AYGÜNEŞ, H. (1996). Dynamic finite element analysis of laminated beams with delamination cracks using contact-impact conditions. Computers & Structures, 58(6), 1161-1169.

Kitap/Kitap Bölümü

 • AYGÜNEŞ, H. (2001). Yöneylem Araştırması Ders Kitabı. Ankara: Kara Harp Okulu Basımevi.

Konferans Makaleleri

 • Özen, D., AYGÜNEŞ, H., & Topan, E. (2012). Spare parts inventory management with semand priorities. Çankaya Üniversitesi 5. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Çankaya Üniversitesi, Ankara, Turkey, 26-27 April 2012 (pp. 235-239).

 • Topan, İ. S., Kandiller, L., & AYGÜNEŞ, H. (2011). Amfibi harekâtta yükleme bindirmenin optimizasyonu. 4. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı Bildiriler Kitabı, ODTÜ, Ankara, Turkey,14-15 June 2011 (pp. 276-287).

 • Kabarcık, A., Kandiller, L., & AYGÜNEŞ, H. (2011). Ağların hareketli yol kesici tarafından en kısa güzergâh kullanılarak kesilmesi. 4. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı Bildiriler Kitabı, ODTÜ, Ankara, Turkey, 14-15 Haziran 2011 (pp.134-145).

 • Topan, İ. S., Kandiller, L., & AYGÜNEŞ, H. (2010). Amfibi harekâtın yükleme safhasının modellenmesi. 3. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Çankaya Üniversitesi, Ankara, Turkey, 29-30 April 2010. (pp. 290-304).

Konferans Özetleri

 • Kabarcık, A., Kandiller, L., & AYGÜNEŞ, H. (2013). Network interdiction by dynamic interdictor using shortest path. Proceedings of the EURO-INFORMS Conference on Operational Research, Rome, 7.

 • Topan, İ. S., Kandiller, L., & AYGÜNEŞ, H. (2013). A greedy heuristic for multi-dimensional 0-1 minimum knapsack problem. Proceedings of the EURO-INFORMS Conference on Operational Research, Rome, 372.

 • Kandiller, L., Özdemirel, N. E., & AYGÜNEŞ, H. (2002). Küçük çaplı kara muharebelerinin kesikli stokastik süreçlerle modellenmesi. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 23. Ulusal Kongresi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 36-37.

Mesleki Aktiviteler

Hakemlikler

 • Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

 
 
© Her hakkı Ç.U. Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne aittir.
Çankaya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
Yukarıyurtçu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No:4, 06790, Etimesgut, Ankara
Son Güncellenme Tarihi: 28.07.2017
Telefon: (312) 233 1360 · Faks: (312) 233 1026
Eposta: