Cankaya University Main
 
 
     
 
Genel Bilgi
Bölüm Başkanının Hoş Geldiniz Mesajı
Vizyon ve Misyon
Amaç ve Yeterliliklerimiz (Lisans)
  Eğitim Amaçlarımız
  Program Yeterliliklerimiz
  TYYÇ-PY Tablosu
Program Çıktılarımız (Lisans)
Amaç ve Yeterliliklerimiz (Y. Lisans)
Laboratuvarlar
Bölümden Haberler
Medya Galerisi
Açık Bölüm Pozisyonları
Google Street View ile Gezinti

Lisans Programı Eğitim Amaçlarımız

Bölümümüz lisans programı mezunları aldıkları eğitim sonrasında:

 • Üretim ve hizmet sektörlerinde yer alan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda kısa sürede iş bulabilir,

 • Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü çalışmalar yapabilir,

 • Takım çalışması içeren projelerde endüstri mühendisliği faaliyet alanlarında görev alabilir.

Lisans Programı Yeterliliklerimiz

 1. Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik ve sosyal bilimler konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Endüstri Mühendisliği problemlerini modellemek ve çözmek için uygulayabilme becerisi.

 2. İnsan, malzeme, makine, para, bilgi, zaman ve enerji bileşenlerini içeren karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu problemleri modelleme ve çözme konusunda uygun analiz araçlarını, yöneylem araştırması metotlarını ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.

 3. İnsan, malzeme, makine, para, bilgi, zaman ve enerji bileşenlerini içeren karmaşık bir sistemi ve/veya alt-sistemi veya süreci analiz etme becerisi ve bunu gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, arzu edilen iyileştirmeleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern sistem tasarımı yöntemlerini uygulama becerisi.

 4. Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknikleri ve hesaplama araçlarını tasarlama, seçme ve kullanma becerisi; teknik resim ile iletişim kurma becerisi; güncel donanım bilgileri ve özellikle Endüstri Mühendisliği ile ilgili yazılım olanakları ile bilgi teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma becerisi.

 5. Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir şekilde işbirliği yaparak verimli çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 7. Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.

 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme (bilgiye erişebilme amacıyla kaynak araştırması yapma, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanma becerisi), bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme ve sürekli kişisel gelişimi sürdürebilme becerisi.

 9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

 10. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.

 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Yeterliliklerimiz (PY) Karşılaştırma Tablosu

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)
Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (LİSANS Eğitimi)
  Program Yeterlilikleri
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
  PY1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.   PY1, PY2, PY3
Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.   PY1, PY2, PY3, PY4, PY5, PY8
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.   PY1, PY2, PY3, PY4, PY5, PY8
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
  PY4, PY8
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.   PY5
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.   PY6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.   PY8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.   PY7, PY8
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.   PY4, PY8
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.   PY7
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.   PY1, PY4
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.   PY8, PY9, PY10, PY11
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.   PY9
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.   PY10, PY11

 
 
© Her hakkı Ç.U. Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne aittir.
Çankaya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
Yukarıyurtçu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No:4, 06790, Etimesgut, Ankara
Son Güncellenme Tarihi: 15.05.2017
Telefon: (312) 233 1360 · Faks: (312) 233 1026
Eposta: