Cankaya University Main
 
 
     
 
Genel Bilgi
Bölüm Başkanının Hoş Geldiniz Mesajı
Vizyon ve Misyon
Amaç ve Yeterliliklerimiz (Lisans)
Program Çıktılarımız (Lisans)
Amaç ve Yeterliliklerimiz (Y. Lisans)
Laboratuvarlar
Bölümden Haberler
Medya Galerisi
Google Street View ile Gezinti

Lisans Programı Çıktılarımız

 1. Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik ve sosyal bilimler konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.

 2. İnsan, malzeme, makine, para, bilgi, zaman ve enerji bileşenlerini içeren karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu problemleri modelleme ve çözme konusunda uygun analiz araçlarını, yöneylem araştırması metotlarını ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.

 3. İnsan, malzeme, makine, para, bilgi, zaman ve enerji bileşenlerini içeren karmaşık bir sistemi ve/veya alt-sistemi veya süreci analiz etme becerisi ve bunu gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, arzu edilen iyileştirmeleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern sistem tasarımı yöntemlerini uygulama becerisi.

 4. Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknikleri ve hesaplama araçlarını tasarlama, seçme ve kullanma becerisi; güncel donanım bilgileri ve özellikle Endüstri Mühendisliği ile ilgili yazılım olanakları ile bilgi teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma becerisi.

 5. Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya Endüstri Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir şekilde işbirliği yaparak verimli çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 7. Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; teknik resim, akış diyagramı gibi görsel araçları kullanma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme (bilgiye erişebilme amacıyla kaynak araştırması yapma, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanma becerisi), bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme ve sürekli kişisel gelişimi sürdürebilme becerisi.

 9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

 10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.


 
 
© Her hakkı Ç.U. Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne aittir.
Çankaya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
Yukarıyurtçu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No:4, 06790, Etimesgut, Ankara
Son Güncellenme Tarihi: 26.03.2018
Telefon: (312) 233 1360 · Faks: (312) 233 1026
Eposta: