Cankaya University Main
 
 
     
 
Aday Öğrenciler
Bölüm Başkanının Mesajı
Farkımız
MÜDEK Akreditasyonu
ERASMUS Programı
YİTAK ile Avrupa'da Staj
Çift Anadal ve Yandal
Kontenjan ve Burslar
İş Olanakları
Yüksek Lisans Programı
Videolarla Bölümümüz
Google Street View ile Gezinti

Aday Öğrenciler

Endüstri mühendisliği Institute of Industrial Engineers tarafından şöyle tanımlanmıştır:

"Endüstri Mühendisliği, insan, malzeme, araç-gereç ve enerjiden oluşan tümleşik sistemlerin tasarımı, kurulması ve iyileştirilmesiyle ilgilidir. Bu gibi sistemlerden elde edilecek sonuçları belirlemek, tahmin etmek ve değerlendirmek için matematik, fizik ve sosyal bilimlerle ilgili bilgi ve becerilerini, mühendislik analizi ve tasarımının ilke ve yöntemleriyle birlikte kullanır."

Endüstri Mühendisliği diğer mühendislik disiplinlerine oranla daha geniş kapsamlı olması ve insan faktörünü ön planda tutmasıyla diğer mühendislik dallarından ayrılır. Örneğin, makine mühendisleri mühendislik, fizik ve malzeme bilimini kullanarak mekanik sistemlerin analizi, tasarımı, imalatı ve bakımı gibi konularla ilgilenirken, endüstri mühendisleri matematik, olasılık, istatistik, fiziki ve sosyal bilimler, mühendislik tasarımı gibi birçok çeşitli alanın bileşimini ve yöntemlerini kullanarak çok daha geniş kapsamlı sistemlerin analizi, tasarımı, iyileştirilmesi ve optimizasyonu ile ilgilenirler.

Farkımız

Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini özgün kılan birçok etmen bulunmaktadır.

 • Bizler, bölümümüzün tüm çalışanlarını, öğrencilerimizi ve mezunlarımızı her gün büyüyen ve gelişen bir aile olarak görüyoruz.

 • Bölümümüz, 1997 yılında Mühendislik Fakültemiz bünyesinde kurulmuş ilk iki mühendislik bölümünden birisidir.

 • Bölümümüz, ülkemizdeki vakıf üniversiteleri arasında endüstri mühendisliği alanında mezun vermiş ikinci endüstri mühendisliği bölümüdür.

 • 2015-2016 Akademik yılı itibariyle, Bölümümüzün 800'ü aşkın mezunu, birçok farklı faaliyet alanında görev almaktadırlar.

 • Öğrencilerimizin tamamı, ÖSYM sınav başarılarına göre, Bölümümüze burslu yerleştirilmektedir.

 • Bölümümüzü sürekli olarak geliştirme ve yenileştirme anlayışındayız ve bu çabalarımızın bir sonucu olarak lisans programımız Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiştir.

 • Bölümümüzün akademik kadrosu, Türkiye ve yurtdışındaki seçkin üniversitelerden derecelerini almış olup, uzmanlıkları çerçevesinde ve geniş bir yelpazede öğrencilerimize endüstri mühendisliğinin değişik konularında öğretim vermektedir.

 • Bölümümüzde öğretimin İngilizce dilinde yapılması hem öğrencilerimize hem de mezunlarımıza dünya çapında avantaj sağlamaktadır.

 • Öğretim programımız endüstri mühendisliği ve bilimsel gelişmelere paralel olarak gerekli olduğunda yenilenmektedir.

 • Müfredatımızda yer alan staj ve iki dönem boyunca Ankara'daki çeşitli üretim ve servis sektörlerinden firmalarla işbirliği içerisinde yürüttüğümüz ve bitirme durumundaki tüm öğrencilerimizin gruplar halinde çalıştıkları Sistem Analizi, Tasarımı ve Uygulaması dersleri ile öğrencilerimiz, daha mezun olmadan, öğrenimleri süresince edindikleri teorik bilgi, beceri ve kazanımlarını pratikte uygulama, iş yaşamı ve profesyonelliğiyle ilgili deneyim kazanma ve değişik firmaları tanıma fırsatlarını bulmaktadır.

 • Lisans öğrencilerimizden gerekli koşulları sağlayanlar, anadal bölümlerinin yanı sıra 13 bölümde çift anadal veya 16 bölümde yandal programı izleyebilirler.

 • Üniversitemizdeki yaklaşık 60 tane öğrenci topluluğundan biri olan Endüstri Mühendisliği Topluluğu, üniversitemizin ilk öğrenci topluluğudur.

MÜDEK Akreditasyonu

Bölümümüzün lisans programı Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından ilk olarak 1 Mayıs 2013 tarihinden geçerli olarak iki sene boyunca akredite edilmiş ve bu programımıza First Cycle EUR-ACE etiketi verilmiştir. Öğretimde kaliteye verdiğimiz önem ve çabalarımız sonucunda hem MÜDEK akreditasyonumuz hem de First Cycle EUR-ACE etiketimiz 30 Eylül 2018 tarihine kadar üç sene daha uzatılmıştır. Akreditasyona tabi öğrencilerimiz Türkiye, Avrupa ve dünyanın çeşitli ülkelerinde geçerliliği akreditasyonla tanınmış lisans diploması sahibi olarak avantaj kazanmaktadır.

ERASMUS Öğrenci Değişim Programı

Erasmus Programının amacı, Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa'da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü, Çankaya Üniversitesi'nde bu programa katılarak katkıda bulunan bölümlerden birisidir. Daha fazla bilgi için bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

YİTAK ile Avrupa'da Staj

Yeni İş Tecrübeleri İçin Ankara Konsorsiyumu (YİTAK), Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kabul edilen Erasmus+ Programı kapsamında tüm bütçesi Avrupa Birliği fonlarından karşılanmak üzere oluşturulmuş bir konsorsiyumdur. Konsorsiyum, toplamda 593 ay olmak üzere ortak üniversitelerden yurt dışına staj için öğrenci göndermektedir.

Ankara Ticaret Odası'nın koordinatörlüğünde Ankara'daki 12 üniversitenin ortak olduğu bir konsorsiyumdur ve Çankaya Üniversitesi bu konsorsiyumun koordinatör ve ortakları arasında yer almaktadır. Daha fazla bilgi için bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

Çift Anadal ve Yandal Olanakları

Lisans öğrencilerimizden gerekli koşulları sağlayanlar, anadal bölümlerinin yanı sıra bir başka bölümde çift anadal veya yandal programı izleyebilirler. Çift anadal programlarından mezun olan öğrenciler izledikleri iki programdan da lisans diploması alırlar. Kendi anadal bölümlerinden mezun olup, bir yandal programını tamamlayan öğrenciler ise kendi anadal programlarından lisans diploması, yandal programından ise sertifika alırlar.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerimize açık çift anadal ve yandal lisans programları olan bölümler:

 • Bilgisayar Mühendisliği

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

 • İnşaat Mühendisliği

 • Makine Mühendisliği

 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

 • Mekatronik Mühendisliği

 • Matematik

 • İktisat

 • İşletme

 • Bankacılık ve Finans

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 • Uluslararası Ticaret

Bu bölümlere ek olarak, öğrencilerimiz, gerekli şartları sağladıkları durumda, Psikoloji, Mimarlık, İç Mimarlık veya Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde yandal yapma şansına sahip olabilirler.

Kontenjan ve Burslar

Kontenjan, ücretler, burs ve indirimlerle ilgili bilgilere Çankaya Üniversitesi'nin Aileler ve Üniversite Aday Öğrenciler Birimi internet sayfasından ulaşılabilir. Bölümümüzün 2017-2018 akademik yılı kontenjanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Lisans Programı Puan Türü Kontenjan
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (100% burslu) MF-4 8
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (50% burslu) MF-4 40
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (25% burslu) MF-4 26
Toplam 74

İş Olanakları

Geniş kapsamı olması sebebiyle endüstri mühendisliği mezunlarının çok çeşitli alanlarda iş olanakları bulunmaktadır. Mezunlarımız Türkiye ve yurtdışında çeşitli akademik, kamu, sanayi ve servis sektörlerindeki alanlarda çalışmaktadırlar. Mezunlarımızın iş sahaları içerisinde perakendecilik ve satış, tekstil ve moda endüstrisi, danışmanlık, bankacılık ve finans, bilgi teknolojileri, sosyal güvenlik ve savunma sanayisi ve bunlar dışında da birçok sektör bulunmaktadır. 2016-2017 Akademik yılı itibariyle, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nün 850'yi aşkın mezunu çalıştıkları işletmelerin, üretim planlama, proje yönetimi, finans, bütçe planlama, maliyet muhasebesi, yatırım planlama, iş geliştirme, süreç yönetimi, kalite yönetimi, satış sonrası servis desteği, insan kaynakları yönetimi, satın alma, stok yönetimi, bakım ve onarım planlama, iç denetim, satış, pazarlama, sistem analizi, bilişim teknolojileri, ürün tasarımı ve ürün geliştirme gibi birçok farklı faaliyet alanlarında görev almaktadırlar.
Mezunlarımızın çalışmakta oldukları sektörler ve pozisyonlarla ilgili detaylı bilgi için mezunlarımızın çalıştıkları kurum ve kuruluşlar listesini ve kariyer haritası raporunu inceleyebilirsiniz.

Videolarla Bölümümüz

 
 
© Her hakkı Ç.U. Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne aittir.
Çankaya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
Yukarıyurtçu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No:4, 06790, Etimesgut, Ankara
Son Güncellenme Tarihi: 26.03.2018 -->
Telefon: (312) 233 1360 · Faks: (312) 233 1026
Eposta: