Bölüm Başkanının Aday Öğrencilere Mesajı

Bölüm Başkanının Aday Öğrencilere Mesajı

Chair's Photo Değerli Üniversite Adayları,

Öncelikle, sizlere Bölümümüz hakkında birkaç bilgi vermek isterim. Şöyle ki, Endüstri Mühendisliği Bölümümüz, 1997 yılında Mühendislik Fakültemiz bünyesinde kurulmuş ilk iki mühendislik bölümünden birisidir. İlk mezunlarını 2001 yılında vererek ülkemizdeki vakıf üniversiteleri arasında endüstri mühendisliği alanında mezun vermiş ikinci endüstri mühendisliği bölümü konumundadır. Kurulduğu tarihten bu yana Bölümümüzde, yurt içi ve yurt dışındaki seçkin üniversitelerden derecelerini almış öğretim elemanları görev yapmış ve yapmaktadır. Geçen 15 yılda, öğretim programlarımız teknolojik ve bilimsel gelişmelere paralel olarak sürekli gözden geçirilerek yenilenmiş ve 800'den fazla öğrencimiz Bölümümüzün lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olmuştur. Mezunlarımızın büyük bir bölümü, ülkemizdeki kamu ve özel kuruluşlarda; geri kalanları ise, çeşitli ülkelerdeki özel kuruluşlarda çalışmaktadır. Mezunlarımızın bir bölümü, üniversitemiz de dahil olmak üzere yurt içi ve dışındaki çeşitli üniversitelerden yüksek lisans derecesi almış ve diğer bir bölümü ise hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenciliklerini sürdürmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere Bölümümüz, hem iş dünyasında hem de akademik camiada tanınırlığı olan bir bölümdür.

Endüstri Mühendisliği mesleği ve sağladığı iş olanakları ile Bölümüzün vizyon ve misyonu, MÜDEK akreditasyonumuz, eğitim amaçlarımız ve yeterliliklerimiz, diğer üniversitelerdeki endüstri mühendisliği bölümlerinden farkımız, akademik kadromuz, lisans, ERASMUS, çift ve yan dal programlarımız, laboratuvarlarımız, sanayi işbirliklerimiz, seminerlerimiz, kontenjanlarımız, burslarımız ve diğer konular hakkında ayrıntılı bilgileri Bölümümüzün internet sitesinden edinebilirsiniz. Bunun yanı sıra, Üniversitemizdeki kampüs yaşamı, öğrencilerimize sağlanan olanaklar ve diğer konularda aday öğrencilere ayrıntılı bilgi vermek amacıyla Üniversitemizce hazırlanmış internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bu bilgileri verdikten sonra, genel anlamda meslek seçimi, özel anlamda ise endüstri mühendisliğini meslek olarak seçmenizin önemine değinmek isterim. Şöyle ki, insan hayatının en önemli kararlarından birisi olması sebebiyle, meslek seçimi anlık bir karar olmayıp, bir süreç sonucu ortaya çıkar. Her meslekte olduğu gibi endüstri mühendisliğini seçecek kişi, meslek sahibi olacak ve bu meslek sayesinde topluma yararlı olacak, kazanç sağlayacak, mesleki bir çevre oluşturacak ve bu mesleğin yönlendireceği bir hayat sürecektir. Bu seçimi yaparken öncelikle endüstri mühendisliğine olan ilginizi, sahip olduğunuz yeteneklerinizi ve bu meslekten beklentilerinizi iyi tanımanız gerekmektedir. Bilimsel araştırmalar, ilgi duyduğumuz ve hoşlandığımız şeyleri severek yaptığımızda başarılı olduğumuzu gösteriyor. Bu durumu dikkate alırsak, endüstri mühendisliğine ilgi duyan bir adayın Bölümümüzü seçmesi mutlu ve başarılı olmasına neden olabilecektir. Öte yandan, bir kişinin doğuştan veya eğitim sonucunda bir şeyi anlama ve yapabilme kabiliyetini yetenek olarak tanımlarsak, seçtiği mesleğin gerektirdiği yeteneğe sahip olmayan kişinin bu meslekte başarılı olması mümkündür, ancak oldukça zordur diyebiliriz. Kişinin mesleki faaliyetleri ile neler elde etmek istediği de diğer bir önemli konudur. Kazanç, sosyal statü, düzenli yaşam, hareketli bir yaşam, kendisini geliştirebilme, liderlik, vb. şeyler bir meslekten beklentilerdir. Kısacası, endüstri mühendisliğini ilgi, yetenek ve beklentilere göre seçerseniz bu meslekte mutlu ve başarılı olmak, uzmanlaşmak ve yükselmek daha kısa bir sürede olacaktır.

Endüstri Mühendislerinin yüklendikleri sorumluluk ve karar verme sürecindeki önemli katkılarından dolayı toplumun gelişmesinde ne denli önemli bir yere sahip oldukları tartışılmaz bir gerçektir. Bu durum dikkate alındığında, günümüz çalışma dünyasında birçok meslekte olduğu gibi endüstri mühendisliğinde başarılı olmanın koşulu, endüstri mühendisliği alanında bilgi sahibi olmanın yanı sıra, analitik düşünce kabiliyeti olan, yeni bilgilere ulaşabilen ve kullanabilen, muhakeme edebilen, en az bir yabancı dil bilen, bilgisayar kullanabilen, sözlü ve yazılı ifade becerileri kuvvetli, değişimlere hazır ve çabuk uyum sağlayabilen, yenilikçi ve yaratıcı düşünceye sahip, ekip içinde çalışma yeteneği olan, farklı alanlarda da bilgi edinmiş entelektüel bir kişi olmaktan geçiyor. Bölümümüzdeki eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrencilerimizin bu bilgi ve becerileri kazanmalarını ve geliştirmelerini sağlamaya yöneliktir.

Endüstri Mühendisliği'ne ilgi duyan ve Bölümümüz hakkında bilgi edinmek isteyen tüm üniversite adaylarına Bölümümüzün internet sitesini ayrıntılı olarak incelemelerini önerir; bizlerle yüz yüze görüşme yaparak bilgi almak isteyenleri yazın gerçekleşecek Tanıtım Günleri Etkinliklerine katılmak üzere Bölümümüzün yer aldığı Merkez Kampüsümüze davet eder; önümüzdeki akademik yılda siz üniversite adaylarını aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağımızı ifade eder; ve şimdiden üniversite yaşamınızda başarılar dilerim.

Selam ve sevgilerimle.

Doç. Dr. Ferda Can Çetinkaya
Bölüm Başkanı

İLETİŞİM
Adres: