CU IENeden Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü?

CU IENeden Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü?

Kaliteli ve Akredite Eğitim

Öğretim programımız Endüstri Mühendisliği ve bilimsel gelişmelere paralel olarak gerekli olduğunda yenilenmektedir. Müfredatımızda yer alan staj ve iki dönem boyunca Ankara'daki çeşitli üretim ve servis sektörlerinden firmalarla işbirliği içerisinde yürüttüğümüz ve bitirme durumundaki tüm öğrencilerimizin gruplar halinde çalıştıkları Sistem Analizi, Tasarımı ve Uygulaması dersleri ile öğrencilerimiz, daha mezun olmadan, öğrenimleri süresince edindikleri teorik bilgi, beceri ve kazanımlarını pratikte uygulama, iş yaşamı ve profesyonelliğiyle ilgili deneyim kazanma ve değişik firmaları tanıma fırsatlarını bulmaktadır. Başarılı proje çalışmaları sonucunda öğrencilerimizden bazıları işbirliği yaptığımız bazı firmalardan mezun olmadan önce iş teklifleri alabilmekte ve mezun olduktan sonra bu firmalarda çalışmaya başlayabilmektedir

Bölümümüzde öğretimin İngilizce dilinde yapılması hem öğrencilerimize hem de mezunlarımıza dünya çapında avantaj sağlamaktadır.

Bölümümüzün lisans programı Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından ilk olarak 1 Mayıs 2013 tarihinde akredite edilmiş ve bu programımıza First Cycle EUR-ACE etiketi verilmiştir. Lisans programımızın akdreditasyonu ve sertifikasyonu bu tarihten beri devam etmektedir. Öğretimde kaliteye verdiğimiz önem ve çabalarımız sonucunda hem MÜDEK akreditasyonumuz hem de First Cycle EUR-ACE etiketimiz 30 Eylül 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Akreditasyona tabi öğrencilerimiz Türkiye, Avrupa ve dünyanın çeşitli ülkelerinde geçerliliği akreditasyonla tanınmış lisans diploması sahibi olarak avantaj kazanmaktadır.



Farklı Uzmanlık Alanlarında Tecrübeli Kadro

Bölümümüzün akademik kadrosu, Türkiye ve yurtdışındaki seçkin üniversitelerden derecelerini almış olup, uzmanlıkları çerçevesinde ve geniş bir yelpazede öğrencilerimize endüstri mühendisliğinin değişik konularında öğretim vermektedir.

Endüstri Mühendisliği Bölümünde her öğrenci için bir öğretim üyesi danışman olarak görevlendirilir. Bu sayede, öğrencilere daha iyi ve kaliteli danışmanlık hizmeti verilmesi hedeflenmiştir. Danışman, öğrencinin akademik gelişimini izler; kayıtlarda müfredat, önkoşullar ve öğrencinin başarı durumuna göre uygun derslere kayıt olmasını sağlar ve onaylar; üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarının çözümünde yardımcı olur.

Burslar

Öğrencilerimizin tamamı, ÖSYM sınav başarılarına göre, Bölümümüze burslu yerleştirilmektedir. Bu burslar öğrenim hayatı boyunca kesintisiz olarak devam etmektedir. Giriş sınavı başarısına göre elde edilen bursların yanısıra, öğrencilerimiz bölümdeki not ortalamalarına bağlı olarak ek burs da alabilmektedir.

Kontenjan, ücretler, burs ve indirimlerle ilgili bilgilere Üniversitenin Aday Öğrenciler sayfasından ulaşılabilir. Bölümümüzün 2018-2019 akademik yılı kontenjanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Lisans Programı Puan Türü Kontenjan
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 8
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (50% indirimli) SAY 40
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (25% indirimli) SAY 22
Toplam 70
Çift Anadal ve Yandal Olanakları

Lisans öğrencilerimizden gerekli koşulları sağlayanlar, anadal bölümlerinin yanı sıra bir başka bölümde çift anadal veya yandal programı izleyebilirler. Çift anadal programlarından mezun olan öğrenciler izledikleri iki programdan da lisans diploması alırlar. Kendi anadal bölümlerinden mezun olup, bir yandal programını tamamlayan öğrenciler ise kendi anadal programlarından lisans diploması, yandal programından ise sertifika alırlar. Bölümümüz lisans öğrencilerinin başvurabileceği 15 çift anadal ve 18 yandal programı bulunmaktadır.

Laboratuvar ve Kütüphane Olanakları

Çankaya Üniversitesi bünyesindeki tüm laboratuvarlar bölümümüz öğrencilerinin kullanımına açık olup öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ekipman ve araçlarla donatılmışlardır. Üniversite bünyesindeki laboratuvarların yanı sıra, Endüstri Mühendisliği Bölümünün tamamen kendisine ait olan iki adet laboratuvarı bulunmaktadır: (1) Modelleme ve Benzetim Laboratuvarı, (2) İş Etüdü ve Ergonomi Laboratuvarı. Öğrencilerimiz birçok alanda öğrenimleri süresince elde ettikleri teorik bilgilerini bu laboratuvarlarda sağlanan yazılım ve ekipmanları kullanarak pratikte uygulama ve deneyim kazanma fırsatlarını bulmaktadır.

Merkez ve Balgat Kampüslerimizde bulunan kütüphanelerimiz Yükseköğretimin amacı doğrultusunda, araştırma ve eğitim amaçlı olarak, bilimsel ve güncel yayınları sağlayan, düzenleyen ve en elverişli yararlanma ortamını sağlayacak yöntemler ile hizmet verdiği kitleye bilgisayar ve ağ teknolojilerini kullanarak hızlı ve ekonomik bir şekilde; öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer kütüphane kullanıcılarının hizmetine sunmayı hedefleyen, çalışanlarıyla birlikte gelişmelerin gerisinde kalmayan, modern bilgi-belge merkezleridir.

Türkiye'deki İlklerdeniz

Bölümümüz, 1997 yılında Mühendislik Fakültemiz bünyesinde kurulmuş ilk iki mühendislik bölümünden birisidir. Bölümümüz ayrıca ülkemizdeki vakıf üniversiteleri arasında endüstri mühendisliği alanında mezun vermiş ikinci endüstri mühendisliği bölümüdür.

Mezunlarımızın İş Yaşamındaki Başarıları ve İş Olanakları

900'ü aşkın mezunumuz hem Türkiye'de hem de yurtdışında birçok farklı faaliyet alanında görev almaktadırlar.

Sosyal ve Eğitici Ortam

Üniversitemizdeki yaklaşık 60 tane öğrenci topluluğundan biri olan ve 1998 yılında kurulan Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu üniversitenin ilk öğrenci topluluğudur. Topluluğun temel amacı Türkiye'de farklı üniversitelerdeki endüstri mühendisliği öğrencileri arasında koordinasyonu sağlamak, geleceğin endüstri mühendislerinin üniversite hayatlarında kendilerini geliştirmesinde yardımcı olmak, başta endüstri mühendisliği öğrencileri ve akademik kadrosuna yönelik olmak üzere sosyal ve eğitsel etkinlikler düzenlemektir.

İLETİŞİM
Adres: