×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bölüm Elemanları

Tam Zamanlı Öğretim Üyesi

Ferda Can Çetinkaya fotoğraf
Ferda Can Çetinkaya, Prof. Dr. (Bölüm Başkanı)

Akademik Dereceler
Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 1996
Y. Lisans, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 1988
Lisans, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 1985

Ofis: L-301
Telefon: (0312) 233 1361
Eposta: cetinkaya [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge

Akademik İlgi Alanları
Makine çizelgelemesi (kafile bölme ve kaydırma problemleri), proje çizelgeleme ve denetimi, teknoloji yönetimi (kümelendirme), lojistik sistemler (insani yardım, ortak satın alma).

Akademik Dergilerde Yayınlar
 • ÇETİNKAYA, F. C., Çatmakaş, H. A., and Görür, A. K. (2019). Single-machine scheduling of indivisible multi-operation jobs. South African Journal of Industrial Engineering, 30(3), 78-93.
 • Kurt, A., ÇETİNKAYA, F. C., and Azizoğlu, M. (2019). A blood distribution problem with new transportation options: An application for the Turkish Red Crescent. European Journal of Industrial Engineering, 13(3), 332-367.
 • Kurt, A., Azizoğlu, M., and ÇETİNKAYA, F. C. (2018). Solution approaches to the blood distribution problem of the Turkish Red Crescent. European Journal of Industrial Engineering, 12(3), 405-441.
 • Azizoğlu, M., ÇETİNKAYA, F. C., and Pamir, S. K. (2015). LP relaxation-based solution algorithms for the multi-mode project scheduling with a non-renewable resource. European Journal of Industrial Engineering, 9(4), 450-469.
 • ÇETİNKAYA, F. C., and Duman, M. (2010). Lot streaming in a two-machine mixed shop. International Journal of Advanced Manufacturing, 49, 1161-1173.
 • ÇETİNKAYA, F. C. (2006). Unit sized transfer batch scheduling in an automated two-machine flow line cell with one transport agent. International Journal of Advanced Manufacturing, 29(2), 178-183.
 • ÇETİNKAYA, F. C. (1994). Lot streaming in a two-stage flow shop with set-up, processing and removal times separated. Journal of Operational Research Society, 45(12), 1445-1455.
 • ÇETİNKAYA, F. C., and Kayalıgil, M. S. (1992). Unit sized transfer batch scheduling with setup times, Computers and Industrial Engineering, 22(2), 177-183.
 • Kayalıgil, M. S., ve ÇETİNKAYA, F. C. (1991). İki safhalı taşıma süreli akış tipi atölyede kafile aktarma ve çizelgelemesi (Lot streaming and scheduling in a two-stage flow shop with transportation times), TMMOB Makine Mühendisleri Odası Endüstri Mühendisliği Dergisi, 4(19), 3-11.

Kitap/Kitap Bölümü
 • Sankur, B., ÇETİNKAYA, F. C., ve diğerleri (2019). Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü - Mühendislik Bilimleri. Ankara, Türkiye: Türkiye Bilimler Akademisi. (1. Basım) (ISBN: 978-605-2249-34-5).
 • ÇETİNKAYA, F. C. (2015). Özel Sayı Editörü. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Endüstri Mühendisliği Dergisi, 26(4).
 • ÇETİNKAYA, F. C. (2015). Özel Sayı Editörü. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Endüstri Mühendisliği Dergisi, 26(2).
 • ÇETİNKAYA, F. C. (2013). Özel Sayı Editörü. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Endüstri Mühendisliği Dergisi, 24(3-4).
 • ÇETİNKAYA, F. C. (2009). English-Turkish dictionary of Industrial Engineering and Engineering Management terms. Ankara, Turkey: Chamber of Mechanical Engineers of Turkey. (2nd Edition) (ISBN: 978-9944-89-269-9).
 • ÇETİNKAYA, F. C. (2001). Editör. YA/EM 2000 – Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 21. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 447 sayfa, ISBN: 975-8401-07-6, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Konferans Makaleleri
 • ÇETİNKAYA, F. C., ve Duman, M. (2010). İki makineli ve tekrar girişli akış tipi imalat hücresinde ürün kafilesinin aktarma kafilelerine bölünmesi. 3. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, Türkiye, 235-247.
 • ÇETİNKAYA, F. C., Kandiller, L., Satır, B., and Umutlu, M. (2009). Sector selection for cluster formation at OSTİM industrial zone: An AHP application. Proceedings of the International Workshop (Path to Innovation: Clusters 5-6), Ankara, Türkiye, 1-31.
 • ÇETİNKAYA, F. C. (2008). İmalat kafilesi bölme ve aktarma problemleri üzerine literatür taraması ve potansiyel araştırma konuları. 1. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, Türkiye, 337-348.
 • Hashemipour, M., and ÇETİNKAYA, F. C. (1999). A methodology for the integration of computer aided process planning into scheduling. Proceedings of the 5th International Conference on Advanced Mechanical Engineering and Technology, Plodiv, Bulgaria, 2, 499-507.
 • Yurtseven, M. K., Kırkavak, N., Balkan, H. S., ÇETİNKAYA, F. C., and Günalay, Y. (1997). M.S. in systems engineering management: A proposal for a new program. Proceedings of the 15th International System Dynamics Conference, İstanbul, Türkiye, 245-250.
 • ÇETİNKAYA, F. C. (1992). Lot scheduling with transfer batches in a two-stage flow shop. Proceedings of the 7th International Working Seminar on Production Economics, Igls/Innsbruck, Austria, 2, 129-143.
 • Köksalan, M. M., ve ÇETİNKAYA, F. C. (1988). Bir çöp toplama sistemi geliştirme uygulaması. Yöneylem Araştırması 11. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul, Türkiye, 115-129.

Konferans Özetleri
 • Kurt, A., Azizoğlu M., ve ÇETİNKAYA, F. C. (2018). A hybrid genetic algorithm for the blood distribution problem with new distribution strategies – an application for the Turkish Red Crescent. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 38. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir, Türkiye.
 • Kurt, A., Azizoğlu M., ve ÇETİNKAYA, F. C. (2016). A blood distribution system: an application to Turkish Red Crescent. Abstracts Book of the 28th European Conference on Operational Research, Poznan, Poland.
 • Akça, M. K., Bayındır, Z. P., and ÇETİNKAYA, F. C. (2013). A heuristic approach for profit oriented disassembly scheduling problem. Abstracts Book of the 25th European Conference on Operational Research, Rome, Italy, 9-10.
 • ÇETİNKAYA, F. C., ve Kurt, A. (2011). Kesici alet ucu değiştirme ve makine elverişliliği kısıtları altında özdeş olmayan paralel makinelerde iş çizelgelemesi. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya, Türkiye.
 • ÇETİNKAYA, F. C., and Kayalıgil, M. S. (1998). Lot streaming to minimize the mean flow time in two- and three-machine flow shops. Abstracts Book of the 16th European Conference on Operational Research, Brussels, Belgium, 97.
 • ÇETİNKAYA, F. C., and Gupta, J. N. D. (1994). Lot streaming to minimize total flow time. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara, Türkiye, 35.
 • ÇETİNKAYA, F. C., and Uzsoy, R. (1994). Lot streaming in a 2-stage hybrid flowshop. Abstracts Book of the TIMS/ORSA Joint National Meeting, Boston, USA.
 • Kayalıgil, M.S., ve ÇETİNKAYA, F. C. (1990). Kafile bölünmeli ve makinalar arası taşıma süreli akış tipi atölye çizelgelemesi. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 13. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara, Türkiye, 241.

Teknik Raporlar
 • Kurt, A., Azizoğlu, M., and ÇETİNKAYA, F. C. (2017). Solution approaches to the blood distribution system of the Turkish Red Crescent. Teknik Rapor No. 17-02, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • ÇETİNKAYA, F. C., and Gupta, J.N.D. (1995). Optimal lot streaming in a two-stage hybrid flowshop. Teknik Rapor No. 95-01, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • ÇETİNKAYA, F. C., and Gupta, J.N.D. (1994). Flowshop lot streaming to minimize total weighted flow time. Research Memorandum No. 94-24, School of Industrial Engineering, Purdue University, Indiana, USA.
 • ÇETİNKAYA, F. C., and Kayalıgil, M. S. (1993). Integrating sublot-sizing and scheduling decisions in a two-machine flow shop. Teknik Rapor No. 93-13, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • ÇETİNKAYA, F. C. (1991). Lot scheduling with transfer batches where setup, processing and removal times are separable and sequence independent. Teknik RaporNo. 91-11, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • ÇETİNKAYA, F. C., and Kayalıgil, M. S. (1991). Unit sized transfer batch scheduling in a two-stage flow shop with sequence independent setup times. Teknik RaporNo.91-03, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Kayalıgil, M. S., and ÇETİNKAYA, F. C. (1991). Lot streaming in a two-stage manufacturing system with transportation time restriction. Teknik RaporNo. 91-04, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • ÇETİNKAYA, F. C. (1987). A note on the efficient implementation of Johnson's scheduling algorithm. Teknik Rapor No. 87-12, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Diğer Yayınlar
 • Ağaoğlu, M., Budak, E., Çelik, Z., Demir, T., Erkefeli, G., Kandiller, L., ve ÇETİNKAYA, F. C. (2011). Palme Makina'da Montaj Hattı Tasarımı Projesi. İŞİM'09: Proje Özetleri (Editörler: L. Kandiller, M. H. Aslan Yıldırım), ISBN: 978-975-6734-07-0, Çankaya Üniversitesi, Ankara, 121-139.
 • Devrim, R.N., Eren, N., Özcan, H.Ö., Saklıca, M., Yüceer, M.H.E., Kandiller, L., ve ÇETİNKAYA, F. C. (2011). Palme Makina'da Fire Minimizasyonu Yönetim Sistemi. İŞİM'08: Proje Özetleri (Editörler: L. Kandiller, M. H. Aslan Yıldırım), ISBN: 978-975-6734-07-0, Çankaya Üniversitesi, Ankara, 140-160.
 • Baran, E., Genç, E., Top, E., Yılmaz, A., Yılmaz, B., Yıldırım, F., ve ÇETİNKAYA, F. C. (2010). Hidrolift Ltd. Şti.'nde Tezgah Yükleme ve Çizelgelemesi Problemi. İŞİM'08: Proje Özetleri (Editörler: L. Kandiller, M. H. Aslan Yıldırım), ISBN: 978-975-6734-05-6, Çankaya Üniversitesi, Ankara, 39-57.
 • Kayra, E., Özboya, M.C., Tokgöz, A., Uçak, K., Uzunyayla, A., Yıldırım, F., ve ÇETİNKAYA, F. C. (2010). Palme Makina'da Ürün Ağacı Tasarımı ve Verimlilik Artışı. İŞİM'08: Proje Özetleri (Editörler: L. Kandiller, M. H. Aslan Yıldırım), ISBN: 978-975-6734-05-6, Çankaya Üniversitesi, Ankara, 126-141.
 • ÇETİNKAYA, F. C. (2010). Türkiye-Avusturya Yapı Sektörü Ortaklığı Çalıştayı. Gündem, 37, 99-102.
 • ÇETİNKAYA, F. C. (1999), Technical Report Writing and Oral Presentation: A Guide for Students. Department of Industrial Engineering, EMU, Gazimağusa, Turkish Republic of Northern Cyprus.
 • ÇETİNKAYA, F. C., and Yurtseven, M. K. (1997). A Guide for Preparation of Technical Papers and Reports. Department of Industrial Engineering, EMU, Gazimağusa, Turkish Republic of Northern Cyprus.

Akademik Araştırma ve Sanayi Projeleri
 • Esnaf ve Sanatkârlar Teşvik ve Destek Sistemi (ESDES) Kurulması – Yurtiçi Mevcut Durum Analizi (Proje Takımı: Altıntaş, K. M., ÇETİNKAYA, F. C., Çil, C. Z., Doğanay, M., Güner, F., Güvenç, Z. B., Sancak, A., Sayın, M., Şener, İ., ve B. Tuna). Çankaya Üniversitesi, Ankara. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilmiş proje (Haziran 2013 - Mayıs 2014).
 • SMEcluster (Strategic Planning for Sustainable Clustering of Collaborative SMEs) (Proje Takımı: Aluftekin, N., Arparli, A. S., Avkar, T., ÇETİNKAYA, F. C., Çil, B., Çil, C.Z., Gomainy, M. M., Gökalp, F., Güvenç, Z. B., Kandiller, L., Kardam, F., Köktaş, N. Ş., Özsaçmacı, B., Sakarya, A. O., Satır, B., Sayın, M., Şener, İ., Tileylioğlu, A., Tuna, B., ve M. H. Yıldırım). EU funded project under Leonardo da Vinci-Transfer of Innovation 2008-1-TR1-LEO05-03157 (November 2008 - October 2010).
 • SMEnet (Establishment of Sustainable Collaborative SME Networks) (Proje Takımı: Aluftekin, N., Arparli, A. S., Avkar, T., ÇETİNKAYA, F. C., Çil, B., Çil, C. Z., Gomainy, M. M., Gökalp, F., Güvenç, Z. B., Kandiller, L., Kardam, F., Köktaş, N. Ş., Özsaçmacı, B., Sakarya, A. O., Satır, B., Sayın, M., Şener, İ., Tileylioğlu, A., Tuna, B., ve M. H. Yıldırım). EU funded project under Leonardo da Vinci-Transfer of Innovation 2008-1-TR1-LEO05-03154 (December 2008 - January 2011).
 • BARMEK Holding Sistem Analizi (Proje Takımı: ÇETİNKAYA, F. C., Kırca, Ö., ve M. M. Köksalan). Sistem Bilimleri Araştırma Merkezi, ODTÜ, Ankara. BARMEK Holding A.Ş. tarafından finanse edilmiş ODTÜ-SİBAREN-88-03-00-01-12'nolu proje (Eylül 1988 - Ocak 1989).
 • Sistem Analizi ve Bilgisayarlı Bütünleşik İmalat Tasarımı (Proje Takımı: Arıkan, M. S., ÇETİNKAYA, F. C., ve B. Kaftanoğlu). Makine Tasarım ve İmalat Araştırma Merkezi, ODTÜ, Ankara. İLSAN İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından finanse edilmiş proje (Ocak 1989 - Ağustos 1989).
 • Bursa Belediyesi Çöp Sorunu (Proje Takımı: Arıkan, M. S., ÇETİNKAYA, F. C., Gökçay, G. F., Göksu, R., Kaftanoğlu, B., Köksalan, M. M., Oğuz, M., Soyupak, M., Sürücü, G., ve S. O. Yahşi). ODTÜ-MATİMAREN-86-03-02-03-01. Makine Tasarım ve İmalat Araştırma Merkezi, ODTÜ, Ankara. BURSA Belediyesi tarafından finanse edilmiş proje (Şubat 1986 - Nisan 1987).
 • HEMA Dişli Sanayi ve Ticaret A.Ş. Reorganizasyonu (Proje Takımı: Benli, Ö. S., ÇETİNKAYA, F. C., Dağlı, C., Hacısalihoğlu, G., Saatçioğlu, Ö., ve A. T. Şatır). ODTÜ-SİBAREN-84-00-00-01-26. Sistem Bilimleri Araştırma Merkezi, ODTÜ, Ankara. HEMA Dişli Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından finanse edilmiş proje (Eylül 1985 - Mart 1986).

Mesleki Aktiviteler
Üyelikler
 • Operational Research Society (ORS), 1992-
 • TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 1986-
 • Yöneylem Araştırması Derneği,1987-
Diğer
 • Editör. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Endüstri Mühendisliği Dergisi, Eylül 2011-Temmuz 2019
 • Alan Editörü. Çankaya University Journal of Science and Engineering, Ocak 2015-
 • Editör Yardımcısı. Transactions on Operational Research, 1992-1993, 1995-1996.