×

WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bölüm Elemanları

Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri
Ferda Can Çetinkaya photo
Ferda Can Çetinkaya, Prof. Dr. (Bölüm Başkanı)

Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 1996

Ofis: L-301
Telefon: (0312) 233 1361
Eposta: cetinkaya [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Verdiği Dersler
Akademik İlgi Alanları

Makine çizelgelemesi (kafile bölme ve kaydırma problemleri), proje çizelgeleme ve denetimi, teknoloji yönetimi (kümelendirme), lojistik sistemler (insani yardım, ortak satın alma).

Orhan Karasakal photo
Orhan Karasakal, Prof. Dr.

Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2004

Ofis: L-318
Telefon: (0312) 233 1374
Eposta: okarasakal [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Verdiği Dersler
Akademik İlgi Alanları

Optimizasyon ve uygulamaları, çok kriterli karar verme, karar destek sistemleri, sistem modellemesi ve analizi.

M. Alp Ertem photo
M. Alp Ertem, Doç. Dr.

Doktora, University of Arkansas, Endüstri Mühendisliği, 2008

Ofis: L-319
Telefon: (0312) 233 1367
Eposta: alpertem [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Verdiği Dersler
Akademik İlgi Alanları

İnsani yardım lojistiği, intermodal yük taşımacılığında yöneylem araştırması uygulamaları, tedarik zinciri yönetimi, büyük veri analizi ve kalite yönetim sistemleri.

Haluk Aygüneş photo
Haluk Aygüneş, Dr. Öğr. Üyesi

Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yöneylem Araştırması, 2003

Ofis: L-309
Telefon: (0312) 233 1366
Eposta: aygunes [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Verdiği Dersler
Akademik İlgi Alanları

Optimizasyon, ağ bağlantısını kesme, tesis yer seçimi ve araç rotalama, insani lojistik ve afet yardımı, envanter planlaması ve kontrolü.

Ayyüce Aydemir Karadağ photo
Ayyüce Aydemir Karadağ, Dr. Öğr. Üyesi

Doktora, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2012

Ofis: L-305
Telefon: (0312) 233 1365
Eposta: aykaradag [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Verdiği Dersler
Akademik İlgi Alanları

Optimizasyon, matematiksel modelleme, çizelgeleme, kombinatorik optimizasyon, sezgisel yöntemler, tehlikeli materyal lojistiği.

Benhür Satır photo
Benhür Satır, Dr. Öğr. Üyesi

Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2010

Ofis: L-307
Telefon: (0312) 233 1368
Eposta: benhur [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Verdiği Dersler
Akademik İlgi Alanları

Optimizasyon, kombinatorik optimizasyon, tedarikçi zinciri optimizasyonu ve yönetim modelleri, çizelgeleme, sezgi ötesi yöntemler, matematiksel modelleme, envanter denetim sistemleri, lojistik, karar destek sistemleri, teknoloji politikaları, mikro ekonomi, oyun teorisi uygulamaları, zirai ekonomiler.

Gonca Yıldırım photo
Gonca Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi

Doktora, University of Florida, Endüstri Mühendisliği, 2012

Ofis: L-320
Telefon: (0312) 233 1369
Eposta: goncayildirim [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Verdiği Dersler
Akademik İlgi Alanları

Tedarik zinciri optimizasyonu, stok planlama ve kontrolü, doğrusal olmayan optimizasyon, sayısal optimizasyon, matematiksel modelleme.

Tam Zamanlı Öğretim Görevlileri
Ahmet Kabarcık photo
Ahmet Kabarcık, Öğr. Gör. Dr.

Doktora, Kara Harp Okulu, Harekat Araştırması, 2013

Akademik İlgi Alanları

Ağ optimizasyonu ve güvenliği, optimal veri tabanı tasarımı ve veri tabanı yönetimi, kurumsal kaynak planlama, nesne tabanlı programlama, bilgisayar destekli teknik resim.

Funda Güner photo
Funda Güner, Öğr. Gör. Dr.

Doktora, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2019

Ofis: L-310
Telefon: (0312) 233 1359
Eposta: fkarabak [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Asistanlık Yaptığı Dersler
Akademik İlgi Alanları

Montaj hattı dengeleme, çizelgeleme, üretim planlama.

Hale Akkocaoğlu Çatmakaş photo
Hale Akkocaoğlu Çatmakaş, Öğr. Gör.

Doktora Öğrencisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Ofis: L-321
Telefon: (0312) 233 1362
Eposta: hale [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Asistanlık Yaptığı Dersler
Akademik İlgi Alanları

Çizelgeleme, üretim planlama.

Hasan Kavlak photo
Hasan Kavlak, Öğr. Gör.

Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Ofis: L-225
Telefon: (0312) 233 1328
Eposta: hkavlak [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Asistanlık Yaptığı Dersler
Akademik İlgi Alanları

İnsani yardım lojistiği, Intermodel taşımacılık, araç rotalama, matematiksel modelleme.

Tam Zamanlı Araştırma Görevlileri
Simge Yozgat photo
Simge Yozgat, Araş. Gör.

Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Ofis: L-322
Telefon: (0312) 233 1371
Eposta: simgeyozgat [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Asistanlık Yaptığı Dersler
Akademik İlgi Alanları

Yöneylem araştırması, program tasarımı.

Kısmi Zamanlı Öğretim Elemanları
Hakan Çerçioğlu photo
Hakan Çerçioğlu, Doç. Dr. (Kısmi Zamanlı)

Doktora, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2009

Akademik İlgi Alanları

Optimizasyon ve uygulamaları, Üretim sistemleri ve optimizasyonu, çok kriterli karar verme, karar destek sistemleri, sistem modellemesi ve analizi.

Ozen Ergezer photo
Özen Ergezer, Öğr. Elm. (Kısmi Zamanlı)

Y. Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2008

Ofis:
Telefon:
Eposta: ozen.ergezer [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Verdiği Dersler
M. Nadir Erhan photo
Mehmet Nadir Erhan, Öğr. Elm. (Kısmi Zamanlı)

Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 1985

Akademik İlgi Alanları

Sistem kuramı, tasarım kuramı, tedarik zincirleri yönetimi, kurumsal mimari, kurumsal performans yönetimi, stratejik planlama, iş süreçleri yönetimi, toplam kalite yönetimi, kurumsal kaynak planlaması, yönetim bilişim sistemleri, sağlık bilişimi, sağlık yönetim sistemleri, sağlık ekonomisi, kamu yönetim sistemleri, teknoloji yönetimi.

C. Öcal Fidanboy photo
C. Öcal Fidanboy, Öğr. Elm. Dr. (Kısmi Zamanlı)

Doktora, Başkent Üniversitesi, Yönetim Organizasyon, 2016

Ofis:
Telefon:
Eposta: ocalfidanboy [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Verdiği Dersler
Akademik İlgi Alanları

Stratejik yönetim, yönetim organizasyon, yazılım kalite ve süreç yönetimi, organizasyonel davranış, yazılım proje yönetimi, Ar-Ge yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, yazılım kalite güvencesi, yazılım konfigürasyon yönetimi, yazılım süreç iyileştirme.

T. Temucin photo
Tolga Temuçin, Öğr. Elm. Dr. (Kısmi Zamanlı)

Doktora, Marmara Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2019

Akademik İlgi Alanları

Optimizasyon, zaman serileri analizi & tahmin metotları, çok kriterli karar verme, tedarik zinciri yönetimi, yeşil lojistik, havayolu çizelgeleme, uçak bakım rotalama, (meta-)sezgiseller.

F. Turan photo
Fulya Turan, Öğr. Elm. Dr. (Kısmi Zamanlı)

Doktora, Hacettepe Üniversitesi, Sanatta Yeterlik, 2017

Ofis:
Telefon:
Eposta: fulyaturan [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Verdiği Dersler
Akademik İlgi Alanları

Geleceğin yenilikçi işletme ortamı; mühendislik, sanat ve kültür alanlarında disiplinler arası sinerji; 21. yy sanat ve kültür ilişkisi.

Bölüm Sekreteri
Bölüm Sekreteri photo
Levent Akgüç, Bölüm Sekreteri

Y. Lisans, Çankaya Üniversitesi, İnsan Kaynakları Yönetimi, 2018

Ofis: L-302
Telefon: (0312) 233 1360
Eposta: akguc [at] cankaya.edu.tr