×

WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bölüm Elemanları

Tam Zamanlı Öğretim Üyesi

Orhan Karasakal fotoğraf
Orhan Karasakal, Prof. Dr.

Akademik Dereceler
Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2004
Y. Lisans, Naval Postgraduate School, Yöneylem Araştırması, 1997
Lisans, Deniz Harp Okulu, Yöneylem Araştırması/Yönetim, 1991

Ofis: L-318
Telefon: (0312) 233 1374
Eposta: okarasakal [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge

Akademik İlgi Alanları
Optimizasyon ve uygulamaları, çok kriterli karar verme, karar destek sistemleri, sistem modellemesi ve analizi.

Akademik Dergilerde Yayınlar
 • Karasakal, E., Eryılmaz, U. and KARASAKAL, O. (2021) Ranking using PROMETHEE when weights and thresholds are imprecise: A data envelopment analysis approach, Journal of the Operational Research Society, DOI: 10.1080/01605682.2021.1963195
 • KARASAKAL, O., Karasakal, E. and Silav, A. (2021). A Multi-Objective Approach for Dynamic Missile Allocation Using Artificial Neural Networks for Time Sensitive Decisions, Soft Computing, 25, 10153–10166, DOI: 10.1007/s00500-021-05923-x
 • Silav, A., Karasakal, E. and KARASAKAL, O. (2021). Bi-objective Dynamic Weapon-Target Assignment Problem with Stability Measure, Annals of Operations Research, DOI: 10.1007/s10479-020-03919-8
 • KARASAKAL, 0., Karasakal, E. and Maraş, G. (2020). Multiobjective aerial surveillance over disjoint rectangles, Computers and Industrial Engineering, 148, DOI: 10.1016/j.cie.2020.106732.
 • Karasakal, E., KARASAKAL, O. and Bozkurt, A. (2019). PROMETHEE'nin karar vericinin seçim davranışını yansıtacak şekilde genişletilmesi için bir yaklaşım, Endüstri Mühendisliği, 30(2), 123-140.
 • Silav, A., KARASAKAL, O. and Karasakal, E. (2019). Bi-objective missile rescheduling for a naval task group with dynamic disruptions,Naval Research Logistics, 66, 596-615.
 • KARASAKAL, O. (2016). Minisum and maximin aerial surveillance over disjoint rectangles, TOP, 24(3), 705-724.
 • Yakıcı, E. and KARASAKAL, O. (2013). A min-max vehicle routing problem with split delivery and heterogeneous demand, Optimization Letters, 1611-1625.
 • KARASAKAL, O., Kandiller, L. and Özdemirel, N. E. (2011). A branch and bound algorithm for sector allocation of a naval task group, Naval Research Logistics, 655-669.
 • KARASAKAL, O., Özdemirel, N. E. and Kandiller, L. (2011). Anti-ship missile defense for a naval task group, Naval Research Logistics, 304-321.
 • KARASAKAL, O. (2008). Air defense missile-target allocation models for a naval task group, Computers and Operations Research, 1759-1770.
 • KARASAKAL, O. and Karasakal, E. (2004). A maximal covering location model in the presence of partial coverage, Computers and Operations Research, 1515-1526.

Kitap/Kitap Bölümü/Editörlük
 • Atıcı B., Karasakal E., and KARASAKAL O. (2021). Heterogeneous Sensor Data Fusion for Target Classification Using Adaptive Distance Function, in Multiple Criteria Decision Making: Beyond the Information Age, Y.I. Topcu, Ö. Özaydın, Ö. Kabak, Ş. Önsel Ekici (Eds.) ISBN 978-3-030-52405-0, Springer, s.1-35
 • NATO RTO (Araştırma ve Teknoloji Organizasyonu) SAS (Sistem Analizi ve Araştırmalar) Paneli, SAS-059 Teknik Grubu. (2012). NATO Human Resources (Manpower) Management, 78 sayfa, Cedex, Fransa, NATO Research and Technology Organization (RTO).
 • NATO RTO (Araştırma ve Teknoloji Organizasyonu) SAS (Sistem Analizi ve Araştırmalar) Paneli, SAS-045 Teknik Grubu. (2008). Computer Based Decision Support Tool for Helicopter Mission Planning in Disaster Relief and Military Operations, 298 sayfa, Cedex, Fransa, NATO Research and Technology Organization (RTO).
 • KARASAKAL, O. ve Smith M. (2008). NATO RTO SAS-045 Teknik Grubu, Computer Based Decision Support Tool for Helicopter Mission Planning in Disaster Relief and Military Operations içinde "Overview of geographical information systems, digital maps and mission data compilation", s. C1-10, Cedex, Fransa, NATO Research and Technology Organization (RTO).

Konferans Makaleleri
 • KARASAKAL, O., Bektaş, K., Akbori, F., Yakıcı, E., Özkan, U. ve Kart, M. K. (2010). Deniz Kuvvetleri stratejik karar destek sistemi. SAVTEK2010 5. Savunma Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitapçığı, Ankara, Türkiye, 23-25 Haziran 2010 (s. 557-564)
 • KARASAKAL, O. (2009). Human Resource Management Framework Model (HRFRAM). Proceedings of the NATO Research and Technology Organization System Analysis and Studies Panel Specialists' Meeting, RTO-MP-SAS-073 AC/323(SAS-073)TP/272, Bürüksel, Belçika, 19-20 Mart 2009 (s. 1-12)
 • Karasakal, E., KARASAKAL, O. ve Akgün, S. (2005). Project Ranking with Interdependent Criteria using Prospect Theory. Proceedings of the 35th International Conference on Computers and Industrial Engineering, İstanbul, Türkiye, Haziran 2005 (s. 1081-1084)
 • Çağlayan, A. ve KARASAKAL, O. (2004). Liman Girişleri ve Yaklaşma Sularında Keşif Karakol İçin İhtiyaç Duyulan Deniz ve Deniz Hava Platform İhtiyaç Analizi. SAVTEK2004 Savunma Teknolojileri Kongresi Bildiriler Cilt 1, Ankara, Türkiye, 24-25 Haziran 2004 (s. 307-314)
 • KARASAKAL, O. (1999). Savunma Tedarik Sistemleri Üzerine Bir İnceleme. ARGE Semineri konferansıÇözüm ARGE'de Bildiri Kitapçığı, Ankara, Türkiye, 13 Kasım 1999 (s. 109-127)
 • KARASAKAL, O. (1998). Uçaklar ve Mühimmat İçin Tedarik Sistemlerinin Optimizasyonu. TSK Modelleme ve Simülasyon Semineri Bildiriler Kitabı, Ankara, Türkiye, 1-3 Nisan 1998 (s. 271-274)
 • KARASAKAL, O. (1998). Modelleme ve Simülasyon Konusundaki Öngörüler ve İhtiyaçlar. TSK Modelleme ve Simülasyon Semineri Bildiriler Kitabı, Ankara, Türkiye, 1-3 Nisan 1998 (s. 137-141)

Konferans Özetleri
 • Karasakal, E., Şentürk, H., KARASAKAL, O. (2019). Extending an Outranking Multiple Criteria Decision Making Method to Differentiate Gain and Loss., 5th International Conference on Engineering Sciences, Ankara, Türkiye, s. 35, 19 Eylül 2019.
 • Karasakal, O., Atıcı, B. ve Karasakal, E. (2019). Multiple Criteria Target Classification Using Heterogeneous Sensor Data, 25th International Conference on Multiple Criteria Decision Making konferansı "Book of Abstracts", s. 145, İstanbul, Türkiye, 16-21 Haziran 2019.
 • Atıcı B., Karasakal E. ve Karasakal O. (2019). Otomatik Hedef Sınıflandırma Sistemleri İçin Çok Kriterli Hedef Sınıflandırma, YA/EM 2019 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 39. Ulusal Kongresi konferansı "YA/EM 2019 Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığı, s. 69, Ankara, 12-14 Haziran 2019.
 • Karasakal O., Karasakal E. (2018). PROMETHEE Yöntemini Beklenti Teorisi ile Uyumlandıran Bütünleşik bir Yaklaşım., YA/EM 2018 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 39. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "YA/EM 2018 Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığı, s. 83, Eskişehir, 26-29 Haziran 2018.
 • Silav, A., Karasakal, E. ve KARASAKAL, O. (2017). Sürdürülebilirliği Dikkate Alan Bir Kararlılık Amaç Fonksiyonu ile Satıhtan Havaya Güdümlü Mermi Yeniden Tahsis Problemi [Özet]. 37. Ulusal Kongresi konferansı YA/EM 2017 Bildiri Özetleri Bildiri Kitapçığı, İstanbul, 105.
 • KARASAKAL, O., Güney, M., Arslan, C. ve Saygan, Y. (2016). Harekata hazırlık seviyesinin ölçülmesine genelleyici bir yaklaşım [Özet]. 36. Ulusal Kongresi konferansı YA/EM 2016 Bildiri Özetleri Bildiri Kitapçığı, İzmir, 82.
 • KARASAKAL, O. (2016). Ayrık dikdörtgen sahaların havadan gözetlenmesi problemi [Özet]. 36. Ulusal Kongresi konferansı YA/EM 2016 Bildiri Özetleri Bildiri Kitapçığı, İzmir, 82.
 • Karasakal, E., KARASAKAL, O. ve Silav, A. (2016). Bir Deniz Görev Grubu için Satıhtan Havaya Güdümlü Mermilerin Dinamik Çizelgelemesi [Özet]. 36. Ulusal Kongresi konferansı YA/EM 2016 Bildiri Özetleri Bildiri Kitapçığı, İzmir, 82.
 • KARASAKAL, O., Kulaç, O., Soyöz, H. ve Dönmez, S. (2016). Büyük Çaplı Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Çalışmaları için Proje Yönetimi Yaklaşımı [Özet]. 36. Ulusal Kongresi konferansı YA/EM 2016 Bildiri Özetleri Bildiri Kitapçığı, İzmir, 83.
 • Silav, O., Karasakal, E. ve KARASAKAL, O. (2016). Missile Target Rescheduling Problem of a Naval Task Group [Özet]. Conference Handbook of the 28th European Conference on Operational Research, Poznan, Polanya, 71.
 • Karasakal, E., KARASAKAL, O. ve Maraş, G. (2015). Çok Amaçlı Havadan Gözetleme Problemi [Özet]. 35. Ulusal Kongresi konferansı YA/EM 2015 Bildiri Özetleri Bildiri Kitapçığı, Ankara, 56.
 • Sılav, A., Karasakal, E. ve KARASAKAL, O. (2015). Satıhtan havaya güdümlü mermi yeniden tahsis problemi için yapay sinir ağlarını kullanan çok amaçlı bir yaklaşım [Özet]. 35. Ulusal Kongresi konferansı YA/EM 2015 Bildiri Özetleri Bildiri Kitapçığı, Ankara, 55.
 • Töreyen, Ö., Karasakal, E. ve KARASAKAL, O. (2006). Kısmi kapsamanın olduğu durumda hiyerarşik maksimum kapsama yerleşim problemi [Özet]. 26. Ulusal Kongresi konferansı YA/EM 2006 Bildiri Özetleri Bildiri Kitapçığı, Kocaeli, 336.
 • Bozkurt, A., Karasakal, E. ve KARASAKAL, O. (2006). Birbirleriyle Bağımlı Kriterlerin Bulunduğu Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Tercih Teorisi Kullanarak Önceliklendirme [Özet]. 26. Ulusal Kongresi konferansı YA/EM 2006 Bildiri Özetleri Bildiri Kitapçığı, Kocaeli, 342.
 • KARASAKAL, O. ve Karasakal, E. K. (2002). Kısmi kapsamanın olduğu durumda maksimum kapsama yerleşim modeli [Özet]. 23. Ulusal Kongresi konferansı YA/EM 2002 Bildiri Özetleri Bildiri Kitapçığı, İstanbul, 13.
 • KARASAKAL, O. ve Karasakal, E. K. (2001). Locating the Search and Rescue Bases in the Presence of Partial Coverage [Özet]. 43rd Annual Conference of the Canadian Operational Research Society (CORS) Jointly With Optimization Days in "CORS-OPTD 2001", Quebec City, Quebec, Kanada, 81.
 • KARASAKAL, O. ve Sayın, E. (1999). Kamu için Uygulamalı Bir Yeniden Yapılanma Yaklaşımı [Özet]. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XX. Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri ve CD Bildiri Kitapçığı, Ankara, 171.

Teknik Raporlar
 • Türsel Elliyi, D., Erdem, E. ve KARASAKAL, O. (2002). Integrated Locational Planning of Schools in Turkey. ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, Teknik Rapor No:02-05.
 • KARASAKAL, O. ve Karasakal, E. (2001). Locating the Search and Rescue Bases in the Presence of Partial Coverage. Directorate of Operational Research (Maritime, Land and Air) Research Note RN-2001/03, Operational Research Division, Department of National Defence, Ottawa, Kanada.
 • KARASAKAL, O. (2001). A Literature Review of Operational Research Methods for Modeling the Air Defence Problem. Directorate of Operational Research (Maritime, Land and Air) Research Note RN-2001/02, Operational Research Division, Department of National Defence, Ottawa, Kanada.
 • Karasakal, E. ve KARASAKAL, O. (2001). Multiple Criteria Decision Making Methods. Maritime Regional Advisory Process Working Paper 2001/46, Department of Fisheries and Oceans, Bedford Institute of Oceanography, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada.

Diğer Yayınlar
 • KARASAKAL, O. (2016). Did the crescent tactic enable the victory in Preveza? (in Turkish: Preveze'yi kazandıran hilal taktiği miydi?), Turkish Naval Forces Command Journal, Vol. 625, 76-80.
 • KARASAKAL, O. (2013). What is the problem? (in Turkish: Problem ne?), Turkish Naval Forces Command Journal, Vol. 615, 62-66.
 • KARASAKAL, O. (2012). Yesterday and today in defense planning (in Turkish: Savunma Planlamanın Dünü Bugünü), Turkish Naval Forces Command Journal, Vol. 614, 120-125.
 • KARASAKAL, O. (2012). On knowledge… (in Turkish: Bilme Üzerine...), Turkish Naval Forces Command Journal, Vol. 613, 79-87.