×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bölüm Elemanları

Kısmi Zamanlı Öğretim Elemanı

Mehmet Nadir Erhan fotoğraf
Mehmet Nadir Erhan, Öğr. Elm. (Kısmi Zamanlı)

Akademik Dereceler
Lisans, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 1985

Ofis:
Telefon:
Eposta: mnerhan [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge

Akademik İlgi Alanları
Sistem kuramı, tasarım kuramı, tedarik zincirleri yönetimi, kurumsal mimari, kurumsal performans yönetimi, stratejik planlama, iş süreçleri yönetimi, toplam kalite yönetimi, kurumsal kaynak planlaması, yönetim bilişim sistemleri, sağlık bilişimi, sağlık yönetim sistemleri, sağlık ekonomisi, kamu yönetim sistemleri, teknoloji yönetimi.

Akademik Araştırma ve Sanayi Projeleri
 • Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında, “Sağlık Finansman Alt-yapısının yeniden yapılandırılması” projesi
 • Ulusal İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Reorganizasyonu
 • Genel Sağlık Sigortası “Elektronik Sağlık Geri Ödeme Yönetim Sistemi”
 • Sağlık sektörü için “Elektronik Kamu Satınalma Platformu”
 • Türk Silahli Kuvvetleri “Entegre Askeri Sağlık Otomasyon Sistemi”
 • Kazakistan “Sağlıkta Teknolojileri Transferi ve Yapısal Reform” projesi
 • Kazakistan “Zorunlu Ulusal Sağlık Sigortası Sistemi Geliştirilmesi” projesi
 • Kırgızistan “E-Sağlık Reformu” projesi
 • Özbekistan “Sağlık Sistemi Güçlendirme” projesi
 • Suudi Arabistan, “KFMC Sağlık Bilgi Sistemi Kurulması” projesi
 • Makedonya, “Sağlık Geri Ödeme Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi için Teknik Değerlendirme” projesi
 • Romanya “Sağlık Güvenlik Sistemi” projesi
 • Norveç, “e-Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi” projesi
 • Bulgaristan “Sağlık Sistemi Güçlendirimesi” Projesi
 • “Göçmen ve Mülteciler için Sınır ötesi Sağlık Hizmetleri Yönetimi için Elektronik Sağlık Kayıtları Geliştirilmesi” projesi
 • “Göçmen ve Mülteciler için Genel Sağlık Sigortası kapsamına uyumlandırma” projesi
 • “Göçmen ve Mülteci Yerleşkelerinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Yönetimi” projesi
 • “Sağlık Hizmet Sunucuları için Mikro-ekonomik Analiz Tabanlı Fiyatlandırma Sistemi Geliştirilmesi” projesi
 • “Sağlık Sektörü için Yazılım Tasarım ve Geliştirme Platformu” projesi
 • “İlaçlar için Farmakovijilans Bilgi Sistemi Geliştirilmesi” projesi
 • “Sağlık Hizmet Sunucuları için Maliyetlendirme ve Finansal Yönetimi Yetenekleri Geliştirilmesi” projesi
 • “Medikal Raporlarda Metin Madenciliği” projesi
 • “Mobil Klinik Asistan” projesi
 • “Kurumsal Elektronik Sağlık Kayıtları” projesi
 • “HL7 Semantiğine uygun Birlikte Çalışabilir Sağlık Kayıtları” projesi
 • P2P altyapıları için Semantic Web Servisleri Tabanlı Sağlık Bilgi Sistemi” projesi

Diğer Aktiviteler
Akademik
Sistem kuramı, tasarım kuramı, kurumsal mimari, iş süreçleri yönetimi, toplam kalite yönetimi, yönetim bilişim sistemleri konularında aşağıdaki üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümlerinde dönem dersleri, seminerler.

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1985-1990)
 • Bilkent Üniversitesi (1992-1993)
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi (1994-1994)
 • Başkent Üniversitesi (1999-2005)
 • Çankaya Üniversitesi (2017-devam ediyor)

Profesyonel
 • 2007’den beri TCHEALTH Bilgi Teknolojileri, İş Geliştirme ve ARGE’den sorumlu üst yönetici.
 • 1985-2006 arası ASELSAN Elektronik Sanayi A.Ş.’de farklı bölümlerde yönetici ve mühendis.

Üyelikler
 • Institute of Industrial and Systems Engineering, 1987-
 • Türk Yöneylem Araştırması Derneği, 1987-
 • Türk Bilişim Derneği, 2000-
 • Türk Sağlık Bilişimi Derneği, 2010-
 • Savunma Sanayi Üreticileri Derneği, 1996-2005
 • ODTÜ Mezunlar Derneği
 • Ankara Atatürk Anadolu Lisesi Mezunları Derneği