×

WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Programıyla ilgili Genel Bilgiler ve Şartlar

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (MS), üretim ve/veya hizmet kuruluşlarının analiz ve tasarımı için öğrencilerin bilgi ve araştırma becerilerini geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Yüksek Lisans Programı, Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırmasının teorik, teknik ve uygulamalı yönlerini öğrenciye gösterecektir. Programdaki temel araştırma alanları, üretim planlama ve envanter kontrol, imalat ve hizmet sistemlerinin tasarım ve analizi, lojistik ve tedarik zinciri, proje ve makine çizelgeleme, yöneylem araştırması, karar analizi ve kalite yönetimidir.

Opsiyonlar
Yüksek Lisans programımız "Tezli" ve "Tezsiz" olarak iki opsiyonludur.

  • Tezli opsiyonda toplam en az 21 kredi ders yükü (IE 501 Doğrusal Optimizasyon Yöntemleri ve IE 502 Stokastik Süreçler derslerini de içeren 7 adet kredili ders), IE 590 Yüksek Lisans Semineri, IE 599 Yüksek Lisans Tezi ve RME 500 Araştırma Yöntemleri ve Etik derslerinin başarı ile tamamlanması gerekir. Bu opsiyondaki her yüksek lisans öğrencisi, öğrenime başladığı ilk dönemde olmamak kaydı ile kredisiz IE 590 Yüksek Lisans Semineri dersine bir kez kayıt yaptırmak zorundadır.
  • Tezsiz opsiyonda toplam en az 30 kredi ders yükü (IE 501 Doğrusal Optimizasyon Yöntemleri ve IE 502 Stokastik Süreçler derslerini de içeren 10 adet kredili ders), IE 592 Yüksek Lisans Projesi ve RME 500 Araştırma Yöntemleri ve Etik derslerinin başarı ile tamamlanması gerekir.

Diğer Şartlar
Çankaya Üniversitesinde öğretim dili İngilizcedir ve adayların İngilizce yazma ve konuşmalarının dersleri takip edecek ve bağımsız araştırma yapabilecek düzeyde olması gerekir. Yüksek Lisans programına başvuracak adaylar, Endüstri Mühendisliği veya ilgili diğer bir dalda Lisans Diplomasına sahip olmalıdır. Lisans derecesini Endüstri Mühendisliğinden farklı bir alanda almış adayların bilimsel eksikliklerini gidermek ve yüksek lisans programına uyumlarını sağlamak amacıyla, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı tarafından belirlenen ders veya dersleri bilimsel hazırlık programı kapsamında almaları istenebilir. Bu ve diğer konularda ayrıntılı bilgi için Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği esas alınır. Yüksek Lisans programına başvuru, tarihler, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve formlar için Fen Bilimleri Enstitüsünün ağ sayfasını ziyaret ediniz.

Yüksek Lisans programı ile ilgili bilgilerin diğer ayrıntılarına bölüm ağ sayfası üzerindeki çeşitli bağlantılardan ve üniversitenin bilgi paketi sayfalarından (tezli opsiyon, tezsiz opsiyon) erişebilirsiniz.