×

WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bölüm Elemanları

Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri
Orhan Karasakal photo
Orhan Karasakal, Prof. Dr. (Bölüm Başkanı)

Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2004

Ofis: L-318
Telefon: (0312) 233 1374
Eposta: okarasakal [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Verdiği Dersler
Akademik İlgi Alanları

Optimizasyon ve uygulamaları, çok kriterli karar verme, karar destek sistemleri, sistem modellemesi ve analizi.

Ferda Can Çetinkaya photo
Ferda Can Çetinkaya, Prof. Dr.

Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 1996

Ofis: L-317
Telefon: (0312) 233 1364
Eposta: cetinkaya [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Verdiği Dersler
Akademik İlgi Alanları

Makine çizelgelemesi (kafile bölme ve kaydırma problemleri), proje çizelgeleme ve denetimi, teknoloji yönetimi (kümelendirme), lojistik sistemler (insani yardım, ortak satın alma).

M. Alp Ertem photo
M. Alp Ertem, Doç. Dr. (Böl. Başkan Yardımcısı)

Doktora, University of Arkansas, Endüstri Mühendisliği, 2008

Ofis: L-319
Telefon: (0312) 233 1367
Eposta: alpertem [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Verdiği Dersler
Akademik İlgi Alanları

İnsani yardım lojistiği, intermodal yük taşımacılığında yöneylem araştırması uygulamaları, tedarik zinciri yönetimi, büyük veri analizi ve kalite yönetim sistemleri.

Benhür Satır photo
Benhür Satır, Dr. Öğr. Üyesi

Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2010

Ofis: L-307
Telefon: (0312) 233 1368
Eposta: benhur [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Verdiği Dersler
Akademik İlgi Alanları

Optimizasyon, kombinatorik optimizasyon, tedarikçi zinciri optimizasyonu ve yönetim modelleri, çizelgeleme, sezgi ötesi yöntemler, matematiksel modelleme, envanter denetim sistemleri, lojistik, karar destek sistemleri, teknoloji politikaları, mikro ekonomi, oyun teorisi uygulamaları, zirai ekonomiler.

Tam Zamanlı Öğretim Görevlileri
Ahmet Kabarcık photo
Ahmet Kabarcık, Öğr. Gör. Dr.

Doktora, Kara Harp Okulu, Harekat Araştırması, 2013

Akademik İlgi Alanları

Ağ optimizasyonu ve güvenliği, optimal veri tabanı tasarımı ve veri tabanı yönetimi, kurumsal kaynak planlama, nesne tabanlı programlama, bilgisayar destekli teknik resim.

Figen Eren photo
Figen Eren, Öğr. Gör.

Y. Lisans, Arizona Eyalet Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği, 1993

Akademik İlgi Alanları

Üretim teknolojileri, kontrol sistemleri, teknoloji adaptasyonu, iş sağlığı ve güvenliği

Funda Güner photo
Funda Güner, Öğr. Gör. Dr.

Doktora, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2019

Ofis: L-310
Telefon: (0312) 233 1359
Eposta: fkarabak [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Asistanlık Yaptığı Dersler
Akademik İlgi Alanları

Montaj hattı dengeleme, çizelgeleme, üretim planlama.

Hasan Kavlak photo
Hasan Kavlak, Öğr. Gör.

Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Ofis: L-309
Telefon: (0312) 233 1366
Eposta: hkavlak [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Asistanlık Yaptığı Dersler
Akademik İlgi Alanları

İnsani yardım lojistiği, Intermodel taşımacılık, araç rotalama, matematiksel modelleme.

Tam Zamanlı Araştırma Görevlileri
Simge Yozgat photo
Simge Yozgat, Araş. Gör.

Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Ofis: L-322
Telefon: (0312) 233 1371
Eposta: simgeyozgat [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Asistanlık Yaptığı Dersler
Akademik İlgi Alanları

Yöneylem araştırması, program tasarımı.

Kısmi Zamanlı Öğretim Elemanları
Burak Birgören photo
Burak Birgören, Prof. Dr. (Kısmi Zamanlı)

Doktora, Pennsylvania State University, Endüstri Mühendisliği, 1998

Ofis: L-306
Telefon: (+90312) 233 1376
Eposta: birgoren [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Verdiği Dersler
Akademik İlgi Alanları

Kalite kontrolü, güvenilirlik mühendisliği, deney tasarımı, üretim planlama.

Birce Boğa photo
Birce Boğa, Öğr. Elm. Dr. (Kısmi Zamanlı)

Doktora, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2012

Ofis: L-304
Telefon: (+90312) 233 1377
Eposta: birceboga [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Verdiği Dersler
Akademik İlgi Alanları

Yöneylem araştırması teknikleri ile karar vericilere analiz desteği sağlanması, modelleme ve optimizasyon, çok kriterli karar verme, bulanık programlama, yapay sinir ağları, modelleme ve simülasyon, kalite uygulamaları, iş etüdü ve iş analizi uygulamaları, ergonomi.

Hakan Çerçioğlu photo
Hakan Çerçioğlu, Doç. Dr. (Kısmi Zamanlı)

Doktora, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2009

Akademik İlgi Alanları

Optimizasyon ve uygulamaları, Üretim sistemleri ve optimizasyonu, çok kriterli karar verme, karar destek sistemleri, sistem modellemesi ve analizi.

Ozen Ergezer photo
Özen Ergezer, Öğr. Elm. (Kısmi Zamanlı)

Y. Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2008

Ofis:
Telefon:
Eposta: ozen.ergezer [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Verdiği Dersler
Akademik İlgi Alanları
M. Nadir Erhan photo
Mehmet Nadir Erhan, Öğr. Elm. (Kısmi Zamanlı)

Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 1985

Akademik İlgi Alanları

Sistem kuramı, tasarım kuramı, tedarik zincirleri yönetimi, kurumsal mimari, kurumsal performans yönetimi, stratejik planlama, iş süreçleri yönetimi, toplam kalite yönetimi, kurumsal kaynak planlaması, yönetim bilişim sistemleri, sağlık bilişimi, sağlık yönetim sistemleri, sağlık ekonomisi, kamu yönetim sistemleri, teknoloji yönetimi.

C. Öcal Fidanboy photo
C. Öcal Fidanboy, Öğr. Elm. Dr. (Kısmi Zamanlı)

Doktora, Başkent Üniversitesi, Yönetim Organizasyon, 2016

Ofis:
Telefon:
Eposta: ocalfidanboy [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Verdiği Dersler
Akademik İlgi Alanları

Stratejik yönetim, yönetim organizasyon, yazılım kalite ve süreç yönetimi, organizasyonel davranış, yazılım proje yönetimi, Ar-Ge yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, yazılım kalite güvencesi, yazılım konfigürasyon yönetimi, yazılım süreç iyileştirme.

T. Temucin photo
Tolga Temuçin, Öğr. Elm. Dr. (Kısmi Zamanlı)

Doktora, Marmara Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2019

Akademik İlgi Alanları

Optimizasyon, zaman serileri analizi & tahmin metotları, çok kriterli karar verme, tedarik zinciri yönetimi, yeşil lojistik, havayolu çizelgeleme, uçak bakım rotalama, (meta-)sezgiseller.

F. Turan photo
Fulya Turan, Öğr. Elm. Dr. (Kısmi Zamanlı)

Doktora, Hacettepe Üniversitesi, Sanatta Yeterlik, 2017

Ofis:
Telefon:
Eposta: fulyaturan [at] cankaya.edu.tr
Haftalık Çizelge
Verdiği Dersler
Akademik İlgi Alanları

Geleceğin yenilikçi işletme ortamı; mühendislik, sanat ve kültür alanlarında disiplinler arası sinerji; 21. yy sanat ve kültür ilişkisi.

Bölüm Sekreteri
Bölüm Sekreteri photo
Levent Akgüç, Bölüm Sekreteri

Y. Lisans, Çankaya Üniversitesi, İnsan Kaynakları Yönetimi, 2018

Ofis: L-302
Telefon: (0312) 233 1360
Eposta: akguc [at] cankaya.edu.tr