×

WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Öğretim Programı

Yüksek Lisans programımız "Tezli" ve "Tezsiz" olarak iki opsiyonludur.

  • Tezli opsiyonda toplam en az 21 kredi ders yükü (IE 501 Doğrusal Optimizasyon Yöntemleri ve IE 502 Stokastik Süreçler derslerini de içeren 7 adet kredili ders), IE 590 Yüksek Lisans Semineri, IE 599 Yüksek Lisans Tezi ve RME 500 Araştırma Yöntemleri ve Etik derslerinin başarı ile tamamlanması gerekir. Bu opsiyondaki her yüksek lisans öğrencisi, öğrenime başladığı ilk dönemde olmamak kaydı ile kredisiz IE 590 Yüksek Lisans Semineri dersine bir kez kayıt yaptırmak zorundadır.
  • Tezsiz opsiyonda toplam en az 30 kredi ders yükü (IE 501 Doğrusal Optimizasyon Yöntemleri ve IE 502 Stokastik Süreçler derslerini de içeren 10 adet kredili ders), IE 592 Yüksek Lisans Projesi ve RME 500 Araştırma Yöntemleri ve Etik derslerinin başarı ile tamamlanması gerekir.

Zorunlu Dersler (Tezli Opsiyon)
Kod Ders Adı Kredi AKTS
IE 501 Doğrusal Optimizasyon Yöntemleri (3 0 3) 7.5
IE 502 Stokastik Süreçler (3 0 3) 7.5
IE 590 Yüksek Lisans Semineri (0 0 0) 7.5
IE 599 Yüksek Lisans Tezi (0 0 0) 60
RME 500 Araştırma Yöntemleri ve Etik (0 0 0) 7.5

Zorunlu Dersler (Tezsiz Opsiyon)
Kod Ders Adı Kredi AKTS
IE 501 Doğrusal Optimizasyon Yöntemleri (3 0 3) 7.5
IE 502 Stokastik Süreçler (3 0 3) 7.5
IE 592 Yüksek Lisans Projesi (0 0 0) 15
RME 500 Araştırma Yöntemleri ve Etik (0 0 0) 7.5

Seçmeli Dersler* (Her İki Opsiyon)
Kod Ders Adı Kredi AKTS
IE 505 Üretim Planlama ve Çizelgeleme (3 0 3) 7.5
IE 507 Doğrusal Olmayan Optimizasyon Yöntemleri (3 0 3) 7.5
IE 508 Çizge Kuramı ve Uygulamaları (3 0 3) 7.5
IE 509 Kuyruk Teorisi (3 0 3) 7.5
IE 510 Kalite Yönetimi (3 0 3) 7.5
IE 511 Kesikli Optimizasyon Yöntemleri (3 0 3) 7.5
IE 512 Karar Analizi (3 0 3) 7.5
IE 513 Envanter Teorisi (3 0 3) 7.5
IE 514 İmalat Sistemlerinde Çizelgeleme (3 0 3) 7.5
IE 519 İnsani Yardım Lojistiği (3 0 3) 7.5
IE 527 Benzetim Modelleme ve Analizi (3 0 3) 7.5
IE 551 Çok Kriterli Karar Verme (3 0 3) 7.5
IE 552 Sezgisel Eniyileme Yöntemleri (3 0 3) 7.5
IE 555 Lojistik Mühendisliği (3 0 3) 7.5
IE 560 Tedarik Zinciri Yönetimi (3 0 3) 7.5
IE 574 İleri Düzey Proje Çizelgeleme (3 0 3) 7.5

* Yukarıdaki seçmeli derslere ek olarak, Lisansüstü Danışmanının ve Anabilim Dalı Başkanının onayları ile, Fen Bilimleri Enstitümüzde programı olan diğer bölümlerden de dersler alınabilir. Bunlar da yine seçmeli dersler olarak sayılacaktır. Ancak, bu türden alınmış derslerin en çok 6 kredisi ilgili Lisansüstü öğrencisinin programında değerlendirilebilir.

Yüksek Lisans öğretim programı ile ilgili bilgilerin diğer ayrıntılarına üniversitenin bilgi paketi sayfalarından (tezli opsiyon, tezsiz opsiyon) erişebilirsiniz.