×

WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Vizyon ve Misyon

Bölümümüzün vizyonu:

  • Endüstri Mühendisliği alanında eğitim almak isteyen aday öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilen,
  • Ulusal ve uluslararası saygın kuruluşlarca kabul gören endüstri mühendisleri yetiştiren,
  • Öğrenim programları, araştırma yetkinliği ve katılımlı karar alma süreçlerine yönelik sürekli iyileştirme sistemleri yetkili akreditasyon kurumlarınca onaylanan,
  • Yaptığı uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları ile nitelikli bilgi üreten,
  • Üniversite-sektör işbirliklerindeki farklı yaklaşımlarıyla ulusal kalkınmaya katma değer sağlayan bir bölüm olmaktır.

Bölümümüzün misyonu:

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren değişik ölçeklerdeki işletme ve kurumların problemlerini bilimsel araştırma yöntemleri ve sistem yaklaşımıyla analiz ve sentezleme, insan ve çevreyi de göz önüne alan modeller kurarak, kaynakları toplum yararına verimli kullanan sürdürülebilir çözümler üretme ve karar verme bilgi ve becerileri kazandırılmış, teknolojiyi etkin kullanan, disiplinlerarası takımlarda çalışmaya yatkın endüstri mühendisleri yetiştirmek, ileri düzeyde araştırmalarla bilime ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamaktır.