×

WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Sanayi İşbirlikleri

Sistem Analizi, Tasarımı ve Uygulaması Projeleri

Bölümümüzün müfredatında yer alan ve öğretim yılında iki dönem boyunca devam eden Sistem Analizi, Tasarımı ve Uygulaması dersleri kapsamında, bitirme durumundaki son sınıf öğrencilerimiz gruplar halinde Ankara'da bulunan üretim ve servis sektörlerinden çeşitli firmalarla yapılan işbirlikleri sayesinde gerçek hayat problemleri üzerinde çalışma fırsatı bulurlar. Sanayi-üniversite işbirliğimiz sonucunda:

  • öğrencilerimiz üniversite öğrenimleri süresince edindikleri teorik bilgi, beceri ve kazanımlarını mezun olmadan önce gerçek hayat problemleri üzerinde pratikte uygulama ve tecrübe edinme şansına yakalamakta,
  • işbirliği yaptığımız değişik sektörlerdeki firmalar akademik danışmanlarınca denetlenen son sınıf öğrencilerimizle birlikte firmalarındaki bir takım problemlere bilimsel ve uygulanabilir çözümler arama şansını bulmaktadır.

Sistem analizi, tasarımı ve uygulaması dersi kapsamında başarılı proje çalışmaları sonucunda öğrencilerimizden bazıları işbirliği yaptığımız bazı firmalardan mezun olmadan önce iş teklifleri alabilmekte ve mezun olduktan sonra bu firmalarda çalışmaya başlayabilmektedir.

Grup Şirket/Kurum Konu
1 CNN Hizmet kapasite planlaması ve kapalı mekanda rotalama
2 LENA TARIM Stok yönetimi
3 GREBO-2 Kurumsal kaynak planlama yazılımının adaptasyon süreçleri ve sistemde iyileştirme analizleri
4 TÜRK TRAKTÖR Eniyileme ve dijital dönüşüm
5 KAREL Depo yerleşim optimizasyonu
6 GREBO-1 Veri analizi ve çizelgeleme
7 MİTAŞ Üretim çizelgeleme
8 MAN Entegre lojistik ve stok kontrol yönetimi
9 GE Kapasite planlaması ve bölgesel kaynak ataması

(Başkent OSB İşbirliğiyle)

Grup Şirket/Kurum Konu
1 Bir restoran zinciri firmasında lojistik faaliyetlerin optimizasyonu
2 Arkitech Tesis yerleşim planlaması ve depo tasarımı
3 Geo Sondaj Envanter sınıflandırma teknikleri kullanarak sondaj makinaları için bir maliyet sistemi geliştirme
4 SEMIX Yedek/Servis parçaları için talep tahmini ve maliyet analizi
5 Yazkan Tedarikçi geribildirim ve değerlendirme sistemi
6 BAŞÖZ Hammadde stok yönetimi ve takip sistemi
7 SEMIX İş rotasyonu planlaması
8 OPTİMA Montaj hattı tasarımı
9 Yazkan Döküm ve işlenmiş parçalar için CMM ölçümleri kontrol sistemi
10 TEKNOMAK Saç levhadan parça üretiminin optimizasyonu için karar destek sistemi geliştirilmesi
11 MUTAY Birim maliyeti azaltmaya yönelik maliyet analizi ve 5S iyileştirme faaliyetleri
12 BAŞÖZ Proje maliyet sistemi
13 BAŞÖZ Sandviç panel üretim fabrikası için bir yerleşim planı tasarımı
14 OPTİMA Yeni fabrika alanının yerleşim planlaması
15 BAŞÖZ Malzeme sınıflandırma ve envanter yönetim sistemi
2019-2020 Projeleri

(Başkent OSB İşbirliğiyle)

Grup Şirket/Kurum Konu
1 AZP AZP Trafo Ltd. Şti. için malzeme ihtiyaç planlama ve stok takibi
2 MEKA Malzeme sınıflandırma ve envanter yönetim sistemi
3 MERİH ASANSÖR Bütünleşik üretim planlaması
4 TEKNOMAK Üretim planlama ve kontrolü için programlama sistemi geliştirilmesi
5 SEMIX-1 Envanter takip ve kontrol sisteminin geliştirilmesi
6 NURİŞ Teslim tarihi tahmini için simülasyon modeli kullanılarak ERP programına benzer bir sistem geliştirme
7 MUTAY Mutay Enerji için değer akışı haritalandırması tekniği ile israfın önlenmesi
8 AKANA Takımhane süreçlerinin iyileştirilmesi
9 DOĞAN YILDIZ Doğan Yıldız için MRP-II hazırlanması
10 BAŞÖZ Galvaniz istasyonunda kapasite planlaması
11 SEMIX-2 Faaliyet tabanlı maliyet analizi
12 GEOSONDAJ Karotiyer için maliyet analizi

2018-2019 Projeleri

(Başkent OSB İşbirliğiyle)

Grup Şirket/Kurum Konu
1 AKANA Makine hazırlık zamanlı ve ürün ağaçlı esnek atölye tipi çizelgeleme
2 TEKNOMAK-1 Depo ve envanter yönetim sistemi
3 MERİH ASANSÖR Lojistik planlama
4 GEOSONDAJ Derin karotlu sondaj makinesi için maliyet analizi
5 BAŞÖZ Sipariş takip ve teslimat planlama sistemi Başöz Enerji A.Ş.
6 ATAK ERP üretim modüllerinden ilham alarak ve simülasyon modellerini kullanarak proje tabanli çalışan şirketlerin teslim tarihleri için bir sistem geliştirilmesi
7 TEKNOMAK-2 Boyahane çizelgeleme sistemi
8 YEPSAN-1 Belirsiz ürün konumunun geliştirilmesi
9 DOĞAN YILDIZ Doğan yildiz Ltd. Şti.'de stok kontrol iyileştirmesi
10 MUTAY Mutay Enerji Sistemleri'nde envanter yönetimi ve kontrol
11 GAYRET MAKİNA Envanter sınıflandırma yöntemleri kullanılarak maliyet analizi için karar destek sistemi geliştirme
12 YEPSAN-2 Yeniden işlemeye bağlı kalite performansının analizi ve artırılması
13 CEMATEK Cematek'te sipariş takip ve teslimat planlama sistemi
14 ELİTE Üretim planlama ve çizelgeleme
15 EPSİLON KOMPOZİT Epsilon Kompozit'te işçi atama için yaklaşık bir model
16 ANKASAN Ankasan maliyet analizi

2017-2018 Projeleri

(Başkent OSB İşbirliğiyle)

Grup Şirket/Kurum Konu
1 GAYRET MAKİNA Stok için yerleşim planı ve KKP modülüne benzer yönetim sistemi tasarımı
2 YÜKSEL KOMPOZİT Otoklav operasyonunun verimliliğinin geliştirilmesi
3 MEAL Üretim çizelgeleme sistemi geliştirilmesi
4 DOĞAN YILDIZ Üretim planlama aracı geliştirme
5 MERİH ASANSÖR Bakım onarım departmanı ve üretim planlama departmanı arasındaki faaliyet entegrasyonu
6 YEPSAN Üretim ve kalite süreçlerinde sürekli iyileştirmenin sağlanması
7 YÜKSEL KOMPOZİT Kit hazırlama süresinin tahmin edilmesi ve ergonomik olarak etiket yazılımının iyileştirilmesi
8 OPTİMA Alternatif üretim hatları tasarımı
9 MUTAY ENERJİ Teslimat yönetim sistemi için karar destek sistemi tasarımı
10 ANKUTSAN Depo düzenlemesi ve sevkiyat planlaması
11 DOĞAN YILDIZ Tip-I paralel istasyon ile montaj hattı dengeleme
12 BAŞÖZ ENERJİ Üretim izleme ve çizelgeleme sistemi geliştirilmesi
13 PAYSA Plazma makinesi yatırımı için kâr ve maliyet analizi
14 YEPSAN Isıl işlem istasyonu iş çizelgelemesi
15 SEM TRANSFORMATÖR Üretim planlama ve çizelgeleme

2016-2017 Projeleri

(Başkent OSB İşbirliğiyle)

Grup Şirket/Kurum Konu
1 AKO JANT Performans analiz ve takip sistemi
2 SEMİX Tesis planlaması
3 CEMATEK Sipariş çizelgeleme ve envanter yönetim sistemi geliştirilmesi
4 OPTİMA Bir üretim planlama sisteminin geliştirilmesi
5 BAŞÖZ ENERJİ Atık malzeme enazlaması ve siyah stok alanını düzenleme tasarımı
6 PAYSA Montaj hattı dengeleme
7 GAYRET MAKİNA Sipariş teslim tarihi tahmini için benzetim modeli kullanarak ERP modülüne alternatif sistem oluşturulması
8 ERTEM BASIM En az maliyetli paketleme kutu boyutlarının ve adetlerinin belirlenmesi
9 BAŞÖZ ENERJİ Kaynak atölyesi performans takip ve çizelgeleme sistemi geliştirilmesi
10 MERİH ASANSÖR Tahmini teslim tarihi ile üretim süreci planlaması
11 KAYMAKÇILAR ABC analizi kullanılarak maliyet sistemi geliştirilmesi

2015-2016 Projeleri
Grup Şirket/Kurum Konu
1 NETMON Netmon A.Ş'de var olan deponun yeniden düzenlenmesi
2 ULUSOY ELEKTRİK A.Ş ULUSOY ELEKTRİK için ürün gruplaması ve talep tahmini
3 SF ŞİRKETLER GRUBU Antrepo tasarımı
4 EXPİNAL ALÜMİNYUM & PVC Tek boyutlu stok kesme problemi
5 TERMİKEL A.Ş Stok kontrol sistemi
6 SF GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gümrük hizmetlerinde sistem geliştirme ve performans ölçümü
7 EB REBOSIO TÜRKİYE EB REBOSIO'da tesis tasarımı
8 ULUSOY ELEKTRİK Kanban sisteminin geliştirilmesi
9 LAZZONİ MOBİLYA Lazzoni deposunda ürünlere yer tahsis edilmesi
10 T.C. BAŞBKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI AFAD depolama ve lojistik problemi
11 EB REBOSIO TÜRKİYE Kalıp kısıtı altında üretim planlama
12 NURUS Envanter yönetim sistemi iyileştirilmesi
13 ERSA MOBİLYA Ersa firmasında siparişler için iş istasyonlarında çizelgeleme

2014-2015 Projeleri
Grup Şirket/Kurum Konu
1 ANADOLU EFES Anadolu Efes Ankara Deposunda ürün yerleştirme
2 ENERJİSA Kayıp-kaçak elektriğin tespiti
3 AKSAPARK Aksapark'da envanter yönetimi ve depo adresleme çalışması
4 REBOSIO Devridaimli işlerin çoklu işlem yapabilen ve özdeş olmayan paralel makinalar ile m-aşamalı melez akış tipi atölyede çizelgelenmesi
5 MAN TÜRKİYE MAN Türkiye'de boruhane çizelgelemesi
6 ELFA METAL Plusdoor için termin süresi tahmin edememe sorunu üzerine genetik algoritma tabanlı bir sistem geliştirilmesi
7 MAN TİCARET MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. için yetkili servis yer belirleme problemi
8 FIRAT MÜHENDİSLİK Yeni fabrika tasarımı
9 KROMLÜKS Yeni alınan lazer kesim tezgâhının maliyet-etkin kullanım analizi
10 KAREL Üretim parti boyutu belirleme

2013-2014 Projeleri
Grup Şirket/Kurum Konu
1 EMEK Elektrik Endüstri A.Ş. Etkili üretim planlama
2 AKSAN Çelik Dövme Pres hattında kurulum ve sökülmeden kaynaklı olan kayıpların sistem geliştirme yöntemiyle enazlanması
3 ALTUNBİLEKLER Yeni depo stok alanı planlaması
4 ARÇELİK Bulaşık Makinesi Fabrikası Malzeme elleçleme yönetimi
5 COCA COLA Coca Cola İçecek için günler arası sevkiyatın dengelenmesi ve araç rotalama
6 AKSA PARK Malzeme planlaması için süreçlerin standardizasyonu ve dokümantasyonu
7 LAZZONİ Üretim süreçlerinde standardizasyon sağlanması ve doğru planlama altyapısının kurulması
8 ASSAN ASP Makine Yeni bir üretim planlama yaklaşımı
9 AKYURT Stok planlama
10 GÜVEN Hastanesi Satın alma ve stok sistemini depo kısıtı altında tasarım ve geliştirme
11 DUŞ'AL Tesis tasarımı
12 DUŞ'AL Stok kontrolü

2012-2013 Projeleri
Grup Şirket/Kurum Konu
1 ALTUNBİLEKLER Araç yükleme ve rotalama problemi
2 BOZANKAYA İstatistiksel süreç kontrolü
3 EGO Bakım atölyesi malzeme ve insan gücü planlama problemi
4 EGO Aktarma toplama istasyonu yer seçimi ve hat optimizasyonu
5 KROMLÜKS Stok kesim problemi
6 MEGE TEKNİK İnsan gücü planlamasıyla verimlilik artışı
7 PREKONS Üretim planlama ve çizelgeleme problemi
8 SOYKANLAR Stok kontrol ve sipariş takip sistemi uygulaması
9 TAV Esenboğa - DHMİ Uçak park alanları ve köprü çizelgeleme problemi
10 TERMİKEL Etkin çizelgeleme ile kapasite artırımı problemi
11 ULUSOY ELEKTRİK Kalıp tezgahlarında atama/çizelgeleme problemi
12 YDS Depo yerleşimi problemi
13 YUNUS MARKET Araç yükleme ve rotalama problemi
14 ZİRAAT BANKASI Yeni açılacak şubeler için yer seçimi problemi

2011-2012 Projeleri
Grup Şirket/Kurum Konu
1 KARBA Tek boyutlu stok kesim problemi
2 ALFER Üretim ve kapasite planlama
3 YİĞİT AKÜ KANBAN uygulamasıyla malzeme elleçleme sistemi tasarımı
4 SOYKANLAR Araç yükleme ve rotalama problemi
5 SERDAR PLASTİK Malzeme elleçleme sistemi tasarımı
6 TÜRK TRAKTÖR Yeni tesis tasarımı
7 MAN A.Ş. Bakım planlama
8 BOZANKAYA Kaynak operasyonları için çizelgeleme problemi
9 OPAL ON Tesis yerleşim planlaması
10 YENİMAHALLE BLD. Park ve bahçeler için yatırım planlama
11 YENİMAHALLE BLD. Yer seçimi ve dağıtım problemi
12 GENPOWER Maliyet analizi

2010-2011 Projeleri
Grup Şirket/Kurum Konu
1 GENPOWER Stok kontrol ve depo yerleşim problemi
2 ELFA Kapasite planlama ve çizelgeleme problemi
3 GÖÇMAKSAN Üretim planlama
4 HİDROAN Stok kontrol problemi
5 KARBA Yerleşim planlama
6 MİKROMAK Malzeme ihtiyaç planlama
7 GENPOWER Montaj hattı dengeleme problemi
8 HİDROTORK Malzeme ihtiyaç planlama
9 TEKNİKON Tesis planlama
10 ÇANKAYA UNIVERSITY Servis araçları için taşıma sistemi tasarımı
11 ELFA Maliyet analizi
12 BİRLİK MAKİNA Kalite kontrol sistemi tasarımı
13 PİMAKS Tesis planlama

2009-2010 Projeleri
Grup Şirket/Kurum Konu
1 ELFA Toplam üretim çizelgeleme sisteminin geliştirilmesi
2 SERDAR PLASTİK Depo tasarımı ve yerleşimi
3 MAN A.Ş. Montaj hattı dengelemesi
4 SERDAR PLASTİK Enjeksiyon işleminin çizelgelemesi
5 KARDELEN MAKİNA Maliyet analizi
6 ÇESAN Malzeme ihtiyaç sisteminin geliştirilmesi
7 SEÇKİN MAKİNE Maliyet analizi
8 PALME MAKİNA Tesis yerleşimi iyileştirilmesi
9 ÇELİKSAN DÖKÜM Maliyet muhasebesi ve maliyet tahmini
10 HIDROAN-TEKNOAN Maliyet analizi
11 HIDROAN Yeni yerleşim planlaması
12 ONİŞ İNŞAAT MAKİNELERİ Maliyet analizi
13 ER MAKİNA Tesis yerleşimi iyileştirilmesi

2008-2009 Projeleri
Grup Şirket/Kurum Konu
1 ÜN-KOÇ MAKİNA Sipariş işleme için karar destek sistemi geliştirilmesi
2 BİRLİK MAKİNA Ağırlıklı dağıtım problemi tipi doğrusal programlama kullanılarak toplaşık planlama
3 YILDIRIM MÜHENDİSLİK Süreç iyileştirmesi ve stok kontrolü
4 YAVUZ MOTOR Tedarik zinciri tasarımı
5 BİRLİK MAKİNA Yerleşim planlama sisteminin iyileştirilmesi
6 KARKE MAKİNA Maliyet analizi
7 PALME MAKİNA Montaj hattı dengelemesi
8 TİPİSAN OTOMOTİV Ürün takip sistemi uygulaması
9 PALME MAKİNA Fire enazlaması yönetimi
10 ASSAN ASP Makine Maliyet analizi